Inspektor Pracy 2010/11

 • Wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Zakończyła się kadencja Rady Ochrony Pracy (6)
 • Centralne uroczystości "Dnia Budowlanych" (7)
 • Tacy jesteśmy w XXI wieku (8)
 • Niedoskonałości prawa oświatowego (10)
 • Pracownik w postępowaniu przed inspektorem pracy (12)
  Niezwykle istotne znaczenie dla określenia pozycji pracownika
  w postępowaniu przed organami PIP ma ustalenie, czy jest on
  stroną tego postępowania. Kwestia ta decyduje bowiem o prawach,
  jakie ewentualnie przysługują pracownikowi w tym postępowaniu i
  odpowiadających im obowiązkach organów PIP.
 • Czajka już pracuje (14)
 • Nielegalnie nie znaczy bezkarnie (15)
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej (16)
 • Nowości wydawnicze (19)
 • Rzeczoznawca resortowy (20)
  Pozornie reforma dotycząca rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa
  i higieny pracy została przeprowadzona, lecz de facto miała ona
  jedynie powierzchowny charakter, koncetrujący się na
  upaństwowieniu rzeczoznawców, przy równoczesnym
  zweryfikowaniu ich liczby.
 • Bezpieczny stadion (22)
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny a bezpieczeństwo pracy (24)
  Bezpieczeństwo i porządek publiczny, mimo że stanowią wartości
  podlegające szczególnej ochronie prawnej, podobnie jak samo
  bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo, nie zostały zdefiniowane
  w żadnym akcie prawnym. Nie ulega wątpliwości ich wieloznaczność
  i co się z tym wiąże, trudności w zdefiniowaniu w sposób odpowiadający
  oczekiwaniom. Trudności te pogłębia fakt, że rodzaje bezpieczeństwa
  i porządek publiczny są również przedmiotem zainteresowania wielu
  dziedzin nauki i oddziaływania licznych gałęzi prawa.
 • Dzień inspektora pracy (27)
 • Brońmy się przed manipulacją (28)
 • EURONEWSY (29)
 • Wypadek przy obsłudze pracy mimośrodowej (32)