• Z życia Stowarzyszenia
  • Wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej z 16 sierpnia 2022 r.
  • Uchwała Zarządu Głównego z 17 sierpnia 2022 r.
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  • Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ochrony Pracy 31 sierpnia 2022 r.
  • Statut Stowarzyszenia Ochrony Pracy (po zmianach)
 • Z działalności oddziałów Stowarzyszenia
  • Poszerzone zebranie Zarządu Oddziału SOP w Katowicach
  • Konferencja „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”
  • Czy potrzeba tylu podpisów
  • Inżynier budowy – nowa samodzielna funkcja w budownictwie czy nowa specjalizacja inżyniera budownictwa?
  • Roczne sprawozdanie EU-OSHA
  • Zaproszenie na 20 Targi BHP Katowice 2023
 • Wydarzenia
  • Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027
  • Wzrost liczby wypadków przy pracy w 2021 r.
  • Akademia Urzędu Dozoru Technicznego
  • VI Konkurs Fotograficzno-Filmowy CIOP-PIB „O!znaki Pracy” 2022

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz