• Z życia Stowarzyszenia (3)
  • Opinia Zarządu SOP w sprawie projektowanego odejścia od powszechnej ochrony pracowników przed zagrożeniami pochodzącymi od urządzeń i instalacji energetycznych
  • Opinia w sprawie dodatkowych urlopów dla policjantów
  • Trochę historii Stowarzyszenia i przykładów działań
  • Grupa Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Propozycje i przemyślenia do dyskusji nad planem działania SOP na lata 2022-2025
 • Z działalności oddziałów Stowarzyszenia (13)
  • Notatka ze spotkania założycielskiego Oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  • Trzeba być otwartym na współpracę z partnerami zewnętrznymi i mieć pozytywne nastawienie
 • Ciekawe wydarzenia (16)
  • V Polski Kongres Prawa Pracy
  • IX konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”
  • Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „Ochrona Środowiska w nowej rzeczywistości”
  • Zlot Behapowców w Garbatce koło Radomia
  • SAWO wracają w dobrze znanym terminie
  • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz