Kwartalnik Stowarzyszenia Ochrony Pracy, styczeń-luty-marzec 2016

 • Posiedzenie ZG SOP (3)
 • Nowe przepisy (6)
 • Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim (9)
 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej (10)
 • Laureaci Konkursu Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej (11)
 • Regulacje dotyczące pracy pielęgniarek (14)
 • Rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych (15)
 • Plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi na lata 2015-2050 (16)
 • Ustawa o osobach starszych (18)
 • Poszerzenie wykazu prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (18)
 • Centrum Badań Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (19)
 • Służba bhp w MON (20)
 • Nowi inspektorzy pracy (20)
 • Słowniczek inspektora bhp: Z (cz. 2) (21)