• Nowa strona internetowa Stowarzyszenia (2)
 • Trudny rok – dobrze wykorzystany (3)
 • Zdalnie zdolni:
  • W rzeszowskim Oddziale SOP (4)
  • Z Oddziału SOP w Katowicach (4)
  • Oddział SOP w Rzeszowie, czyli: Z alkomatem w pandemię (5)
 • J .Krause, Specyfika telepracy w edukacji na przykładzie stanowiska nauczyciela akademickiego. Część 1: Podstawy prawne i terminologia dotyczące telepracy (7)
 • Przykładowe publikacje na temat pracy zdalnej dostępne w prasie (11)
 • O BHP i pracy zdalnej w Senacie podczas debaty o Rzeczniku Praw Obywatelskich (11)
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego a zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. (13)
 • O prawie pracodawcy do kontroli pracowników w związku z zagrożeniami powodowanymi wirusem SARS-Cov-2 i chorobą COVID 19 (14)
 • Nowe przepisy dotyczące ochrony pracy (15)
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie NDS i NDN w środowisku pracy (17)
 • Trochę ergonomii ku chwale kultury pracy (18)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz