• 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (2)
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zwalczania pandemii koronawirusa (3)
 • Nowe przepisy (3)
 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami (8)
 • Zapewnienie pracownikom wody do picia (9)
 • Bezpieczeństwo i higiena służby strażaków (10)
 • Zasady przewozu towarów niebezpiecznych (14)
 • Metale uczulają najczęściej (15)
 • Wyrazy wdzięczności Sejmu RP dla pracowników służby zdrowia (16)
 • Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej (16)
 • Stres zewnętrzną przyczyną wypadku (17)
 • Zasady bhp w życiu zawodowym człowieka (18)
 • Bezpieczeństwo związane z substancjami niebezpiecznymi (19)
 • Zagrożenia związane z nanotechnologiami (20)
 • Polska w MOP (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: D – część 5 (22)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz