• Dane demograficzne za 2019 r. (2)
 • Spotkania Katowickiego Oddziału SOP (3)
 • Nowe przepisy (4)
 • Zmiany w prawie pracy w latach 2015-2019 (6)
 • Uchwała Rady Ministrów (10)
 • Jeszcze o niepełnosprawności (11)
 • Praca pielęgniarek (13)
 • Obowiązek stosowania środków ochronnych (15)
 • Rola starszych pracowników (16)
 • Świadczenia odszkodowawcze w związku ze służbą (18)
 • Wpływ wibracji (19)
 • Działanie umyślne lub rażące niedbalstwo (21)
 • Słowniczek inspektora bhp: D – część 4 (22)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz