• Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Ochrony Pracy (2)
 • Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ochrony Pracy (3)
 • Seminarium w KK NSZZ „Solidarność” (4)
 • Nowe przepisy (6)
 • Pracownicy z niepełnosprawnością (10)
 • Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp (11)
 • Wypadek osoby nie będącej pracownikiem (12)
 • Regulacje dotyczące dialogu społecznego (13)
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (14)
 • Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu (15)
 • Nadmierny wysiłek przyczyną wypadku (17)
 • Stan nietrzeźwości lub odurzenia (18)
 • Hałas infradźwiękowy (19)
 • Szkolenie bhp – samokształcenie kierowane (21)
 • Ocena ryzyka zawodowego w Europie (22)
 • Słowniczej inspektora bhp: D – część 3 (23)

Informator Ochrony Pracy - kwartalnik - cały wykaz