• Optymalizacja działania fabryk dzięki cyfrowej transformacji
  Chociaż często technologie stosowane w branży produkcyjnej to nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, nierzadko towarzyszy im przestarzały model wykorzystania. Maszyny zbierają ogromne ilości danych z hali produkcyjnej, a w tym samym czasie infrastruktura IT wykorzystuje terabajty danych do operacji biznesowych. Ponieważ jednak technologie operacyjne (OT) i systemy IT nie są zintegrowane, producenci nie mogą podejmować decyzji w czasie rzeczywistym, a operatorzy maszyn mają problemy z zarządzaniem tak dużą ilością informacji.
 • Technologia termowizyjna i radarowa
  Infrastruktura krytyczna ma szczególne znaczenie strategiczne dla każdego z państw. Dlatego tak istotne pozostaje zapewnienie jej kompleksowej ochrony, od bezpieczeństwa pracowników czy środowiska po zachowanie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa obiektów. Jednym z rozwiązań, coraz częściej stosowanym, są technologie radarowe i termowizyjne, które znacząco podnoszą skuteczność ochrony przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.
 • Wprowadzenie do programowania off-line robotów przemysłowych
  Rosnące wymagania dotyczące jakości, wydajności i elastyczności produkcji wymuszają stosowanie metod programowania robotów, które nie zakłócają jej bieżącego toku. Eliminacja przestojów produkcyjnych (tzw. „odpadów”) jest głównym celem rozwoju systemów off-line, stosowanych do programowania zautomatyzowanych środków produkcji. Programowanie off-line (OLP) oznacza programowanie robotów poza produkcją i bez jej zatrzymywania i jest coraz częściej stosowanym narzędziem stosowanym na etapie technologicznego przygotowania produkcji (TPP). Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do programowania off-line robotów przemysłowych. 
 • Drony w służbie bezpieczeństwa
  Najnowocześniejsze metody badawcze takie, jak emisja akustyczna czy impulsowe prądy wirowe stały się już codziennością w praktyce inżynierskiej. Kierunki rozwoju badań zmierzają ku wsparciu ich przez innowacyjne techniki, które często uzupełniają bądź nawet zastępują pracę człowieka. W UDT wciąż rozwijana jest flota dronów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zamkniętych lub na wysokościach. Można zdecydowanie stwierdzić, że obecnie drony stały się narzędziem wykorzystywanym do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 • Big data przyszłością energetyki?
  W Europie w ubiegłym roku osiągnięto kolejny rekord mocy (547 TWh) generowanej z energii wiatrowej i słonecznej. Po raz pierwszy wartość ta była większa niż ilość mocy otrzymanej z gazu (524 TWh). Energii z promieni słonecznych wytworzono o 27% więcej niż w 2019 r. Jednak miliony powstających mikroinstalacji destabilizują sieć energetyczną. Jak wskazują eksperci Eaton, aby nadążyć za zmianami energetyka musi wykorzystywać inteligentne rozwiązania oraz zasoby big data.
 • Modułowość to przyszłość IT
  Dynamika rozwoju szeroko rozumianej branży IT jest na przestrzeni ostatnich lat niezwykle wysoka, na co duży wpływ ma błyskawicznie postępująca cyfryzacja wielu dziedzin życia. Coraz częściej i coraz chętniej stosowane są inteligentne rozwiązania, oparte na nieustannej wymianie danych. Jedną z konsekwencji tego stanu rzeczy jest radykalna zmiana koncepcji i standardów tworzenia obiektów typu data center – odchodzi się od centrów danych projektowanych indywidualnie na bieżące potrzeby organizacji na rzecz znacznie bardziej elastycznych rozwiązań modułowych.
 • Kurtyny bezpieczeństwa ELC 100
  Leuze poszerza swoją ofertę produktów bezpieczeństwa o optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100: Te solidne urządzenia zapewniają ochronę punktów niebezpiecznych dzięki kontroli kluczowych parametrów.
 • Antykorozyjny lakier z grafenem
  Polscy naukowcy opatentowali antykorozyjny lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu G-Flake. Lakierem można zabezpieczać stalowe konstrukcje budynków, wewnętrzne powierzchnie statków lub silniki elektryczne.
 • Smart Flex Effector zwiększa czułość robotów
  Wspierany czujnikami moduł kompensacyjny dla robotów przegubowych i liniowych: Smart Flex Effector zwiększa precyzję i wydajność, pozwala uniknąć błędów i umożliwia większą automatyzację. Moduł kompensacyjny, który można zainstalować w już istniejącym sprzęcie, z czujnikami i kinematyką o sześciu niezależnych stopniach swobody, poszerza możliwości automatyki przemysłowej.
 • Wycofanie samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej
  Od 2035 r. w Unii Europejskiej do ruchu drogowego nie będą dopuszczane żadne pojazdy z silnikiem spalinowym. W konsekwencji branża motoryzacyjna stoi przed koniecznością przebudowy swoich zakładów produkcyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Wycofywane instalacje produkcyjne mogą przy tym osiągnąć na rynku maszyn używanych wysokie ceny, co pozwoli po części sfinansować wymagane inwestycje.
 • Trybożywica do druku 3D DLP
  Igus prezentuje żywicę do druku 3D części zużywających się. Umożliwia to produkcję addytywną szczególnie małych, precyzyjnych komponentów o żywotności od 30 do 60 razy dłuższej niż w przypadku konwencjonalnych żywic do druku 3D. Igus rozszerza również swoją usługę drukowania 3D o możliwość produkcji części na drukarkach DLP, które osiągają rozdzielczość 0,035 milimetra.
 • Infrastruktura do transportu i składowania CO2
  Northern Lights, wspólne przedsięwzięcie spółek Equinor, Shell i Total Energies, jest pierwszym projektem otwartej i elastycznej infrastruktury do wychwytywania i bezpiecznego składowania dwutlenku węgla pochodzącego z przemysłu. Na potrzeby tego projektu ABB dostarczy główne systemy zasilania, automatyki i bezpieczeństwa, które mają umożliwić zdalną eksploatację nowego terminalu do wychwytywania CO2 i zapewnić optymalne działanie instalacji.

Dozór Techniczny - cały wykaz