• Człowiek, robot – dwa bratanki. Rewolucja powoli, nabiera tempa
  Czy nam się to podoba, czy nie – trwa kolejna rewolucja przemysłowa. Już czwarta. Droga od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0 zajęła ludzkości niespełna 400 lat. Niewiele, jeśli zważyć, ze na jej starcie stanęła maszyna parowa, a obecnie pałeczkę postępu przejęły w tej sztafecie roboty. Nowe technologie produkcji radykalnie zmieniły warunki pracy i styl życia ludzi. Czym były rewolucje przemysłowe i w jakiej epoce teraz żyjemy? I, II, III, IV... I rewolucja przemysłowa rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku i trwała do II połowy XIX. Największe znaczenie miało wynalezienie, a właściwie udoskonalenie maszyny parowej przez Jamesa Watta oraz zastosowanej w górnictwie i przemyśle włókienniczym mechanizacji produkcji. Nic, która kiedyś wytwarzano na prostych krosnach, teraz dzięki mechanizacji można było produkować osiem razy szybciej. Takie wynalazki jak parowiec czy parowóz przyczyniły się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju cywilizacji poprzez umożliwienie przewożenia towarów na znaczne odległości w krótszym czasie. II rewolucja przemysłowa miała miejsce na przełomie XIX i XX w., ten przełom technologiczny umożliwiły: wynalezienie (a raczej opatentowanie) żarówki przez Thoma- są Alve Edisona, skonstruowanie silnika spalinowego przez Rudolfa Diesela, a także opracowanie metody rafinacji ropy naftowej. Węgiel zaczął tracić na znaczeniu – był wypierany przez łatwiejsza w transporcie i bardziej kaloryczna ropę naftowa. Telegraf i telefon wchodzą do powszechnego użytku.
 • Kiedy nowy system badan technicznych?
  Minie wkrótce 6 lat od opublikowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej okresowych badan zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. W Polsce powinna obowiązywać od maja 2018 roku, ale… W połowie grudnia 2018 roku było już blisko wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania w Polsce stacji kontroli pojazdów, jednak tuz przed ich uchwaleniem wycofano projekt nowelizacji stosownych ustaw. Wiele wskazuje na to, że rząd wraca do niezrealizowanego pomysłu.
 • Kontrola spawania montażowego konstrukcji
  Nauka to filozofia dorobiona do wiedzy inżynierskiej. „Ph dr eng.” to w tłumaczeniu z języka angielskiego doktor filozofii inżynierskiej. Jeżeli wiedza inżynierska jest kiepska, to i naukowe wnioski będą na niskim poziomie. Dlatego Japończycy inaczej niż w Polsce po japońsku drukują wiedzę inżynierską, a po angielsku drukują dla Amerykanów wiedzę naukową. W Polsce zazwyczaj nie drukuje się wiedzy praktycznej. W artykule porównamy wiedzę japońskich i polskich fachowców, którzy prowadzili kursy wiedzy praktycznej w firmie Technolkonstrzebski i Instytucie Łączenia Metali w Krakowie. Omówimy najważniejsze punkty nadzorowania tego procesu przed spawaniem. Technologia spawania i systemy jakości Firmy uprawnione, mimo że mogą mieć gorszych spawaczy, dzięki kontroli przygotowania, które średniej klasy spawaczowi umożliwi wykonanie poprawnego złącza, mają większą jakość niż rzemieślnik. Uprawniona firma zastosuje przygotowanie do spawania, które umożliwia wykonanie poprawnej spoiny przez średniej klasy spawacza a „spawacz wirtuoz” u rzemieślnika weźmie się za spawanie kiepsko przygotowanych do spawania styków i jak będzie miał słabszy dzień, to doprowadzi do awarii. „Spawacz wirtuoz” bez nadzoru zacznie spawać, gdy złącze nie jest przygotowane.
 • Praktyczne badania utraty udarności polipropylenu w niskich temperaturach
  W artykule opisano wyniki badan doświadczalnych odporności na obciążenia dynamiczne pojemników z polipropylenu w obniżonych temperaturach. Głównym wnioskiem jest to, że przy ujemnych temperaturach badane tworzywo jest znacznie bardziej podatne na uszkodzenia dynamiczne. Należy o tym pamiętać przy transporcie produktów w opakowaniach wykonanych z tego materiału. Inspiracją do napisania artykułu było zdarzenie, kiedy podczas transportu materiałów półpłynnych zawierających wodę (tynk akrylowy – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami o gęstości 1,8g/cm3, temperatura krzepnięcia 0°C jak dla wody) doszło w zimie do uszkodzenia (pęknięcia) opakowań w postaci wiader wykonanych z polipropylenu.
 • Analiza warunków anemologicznych oraz turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu
  W pracy przeprowadzono badania warunków anemologicznych dla potrzeb mikroenergetyki wiatrowej. Określono możliwości wytwórcze produkcji energii elektrycznej elektrowni wiatrowej w Elblągu. Przeprowadzono badania produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową. Wykonano obliczenia teoretyczne produkcji energii elektrycznej w odniesieniu do warunków badawczych (prędkości wektora wiatru i lokalizacji). Ustalono przyczyny bardzo małej produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu oraz oszacowano straty inwestora z braku jej produkcji.

Dozór Techniczny - cały wykaz