• Krakowskie spotkanie polskich inżynierów
  W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych
 • Wzrasta bezpieczeństwo, dozór techniczny jest skuteczniejszy. Wypadki przy 2018 roku: mniej zgonów i ciężkich obrażeń
  W 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy - o 4,6 proc. mniej niż w 2017 roku. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017r. do 6,37. Spadająca liczba wypadków przy pracy w naszym kraju to także zasługa coraz lepszej i skuteczniejszej pracy Urzędu Dozoru Technicznego, który czuwa nad bezpieczeństwem urządzeń i instalacji technicznych, a - co się z tym wiąże - pracowników, którzy je obsługują.
 • Możliwości spawania i szkolenia spawaczy na odległość przy pomoc robotów medycznych
  W tym artykule omówiono różne wyzwania związane ze zdalnym szkoleniem i spawaniem za pomocą robota chirurgicznego i robota do rehabilitacji wyposażonego w aparat cyfrowy obserwujący strefę spawania, a w szczególności trudność w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono różnice w przetwarzaniu przez człowieka rzeczywistego obrazu przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z cyfrowego aparatu fotograficznego. Oprócz potrzeby wykonywania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był już badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcje topienia materiału podstawowego poprzez uginanie jeziorka spawalniczego pod ciśnieniem niezjonizowych gazów łuku elektrycznego i amerykańskie wykonanie pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i określenie głębokości wtopienia spoiny przez elektronikę spawarki. Przedstawiono pożądane trajektorie ruchu końcówki elektrody w oparciu o fizykę łuku spawalniczego i technologie spawania, a także omówiono trudności w nauczeniu ruchów spawaczy. Przedstawiono również podstawy modelu neuronowego mózgu z wektorowym modelem typów zdolności w sztucznej inteligencji.
 • Badania skuteczności wybranych odczynników chemicznych przy odtwarzaniu zatartych cech w przypadku stopu aluminium
  W artykule opisano wyniki badan doświadczalnych nad walidacja odczynników chemicznych przy trawieniu aluminium w celu odtworzenia zatartych cech identyfikacyjnych. Badania chemiczne zostały wykonane przy udziale autora w czasie wykonywania jednej z prac dyplomowych pod jego kierunkiem. Odtwarzanie cech identyfikacyjnych w przypadku ich zniszczenia przez np. korozje lub celowego zatarcia umożliwia określenie numeru seryjnego, typu i przeznaczenia przedmiotu, co ma szczególne znaczenie w archeologii. Jest tez jednym z kluczowych zagadnień, którymi zajmuje się mechanoskopia - dziedzina kryminalistyki, której rola jest badanie śladów na twardych powierzchniach. W mechanoskopii, pod kątem odtwarzania cech, najczęściej bada się pola numerowe pojazdów. Wprowadzenie: Inspiracją do napisania artykułu była konieczność odtworzenia cech identyfikacyjnych korpusu silnika wykonanego jako odlew ze stopu aluminium w ramach jednej z ekspertyz wykonywanych przez autora. W artykule przedstawiono wpływ odkształcenia przy nabijaniu numeru na strukturę stali, opisano tez sposób postępowania przy próbach odtworzenia zatartych cech na tym materiale.
 • Instalatorzy odnawialnych źródeł energii. Poszukiwani, lecz z ważnymi certyfikatami
  Oficjalny rejestr prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego liczy 3515 nazwisk (stan na dzień 16 maja 2019 r.) - tylu jest w Polsce certyfikowanych instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE). Kończą się jednak okresy ważności pierwszych certyfikatów, które trzeba odnawiać co 5 lat. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w najbliższym czasie dobiega końca okres ważności pierwszych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikatów dla instalatorów OZE.

Dozór Techniczny - cały wykaz