• Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Znacznie więcej bezpieczeństwa i logiki, mniej formalności i kosztów
  Zaledwie rok po poprzedniej – uchwalonej w sierpniu 2017 roku – do prac w parlamencie skierowano kolejną nowelizację ustawy o dozorze technicznym. Projekt, przygotowany w zeszłym roku przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju, a opracowany merytorycznie przez Urząd Dozoru Technicznego, został 5 września 2018 roku przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.
 • Urządzenia techniczne na budowach – bezpieczeństwo eksploatacji
  Wykonywanie pracy na budowie, w warunkach zazwyczaj odbiegających od warsztatowych, przewidywalnych, zdeterminowane jest wpływem pogody (opady deszczu, śniegu lub nadmierne słońce), warunkami terenowymi utrudniającymi przemieszczanie się oraz koniecznością przemieszczania urządzeń technicznych w miarę postępów prac na budowie.  Transport materiałów budowlanych lub konstrukcji, często drogami tymczasowymi, zaopatrzenie w wodę i materiały pomocnicze to uciążliwość ulegająca natężeniu, gdy wzrasta zagęszczenie personelu lub występuje konieczność przemieszczania się na różnych piętrach. Wywołuje to spore ryzyko wypadków. Zmęczenie i mnogość spraw dziejących się na budowie odwracają uwagę od ciągłej kontroli prawidłowego stanu eksploatowanych urządzeń. Dlatego niezmiernie ważne jest systemowe rozwiązanie problemu użytkowania urządzeń technicznych. Jednym z podstawowych etapów prawidłowej organizacji prac budowlanych i montażowych jest opracowanie zestawienia urządzeń potrzebnych na budowie, zidentyfikowanie możliwych zagrożeń i wymogów prawnych zapewnienia bezpiecznego ich eksploatowania.
 • Wesołe miasteczka. Kręćcie się bezpiecznie
  Upalne lato wręcz zmuszało do przebywania na świeżym powietrzu, nie tylko nad wodą. Dzieci z rodzicami chętnie spędzali czas w wesołych miasteczkach. Zapowiadana ciepła jesień zapewne przedłuży sezon na taką zabawę. Jednak czy z karuzeli, diabelskich młynów i innych tego typu atrakcji można w Polsce bezpiecznie korzystać?
 • Zagrożenia przy zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych na podstawie pomiaru twardości
  W artykule opisano zagrożenia nieścisłości w zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych (śrub) o dużej średnicy, przy pomiarze wykonywanym na powierzchni bocznej. Pomiar twardości jest w przypadku wielu stali dobrym odzwierciedleniem wytrzymałości. Jednak metoda może być niejednoznaczna, zwłaszcza gdy badane elementy mają duże rozmiary i w związku z tym ich struktura może być różnorodna.
 • Badania nieniszczące materiałów kompozytowych. Kamera terahercowa i metoda termografii aktywnej
  W artykule przedstawiono problematykę związaną z wykrywaniem defektów w postaci wody wewnątrz komórek rdzenia w kompozytach typu „sandwich” oraz wtrąceń obcych materiałów. W ramach artykułu wykonano badania wykorzystując system termografii aktywnej C-CheckIR oraz kamerę terahersową TeraSense. Badane próbki, w których zasymulowano wady, wykonano z włókna szklanego i węglowego.

Dozór Techniczny - cały wykaz