• Temat numeru: Wybrane zagadnienia weryfikacji trzeźwości pracowników w świetle nowych uregulowań prawnych
  Obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy to jeden z podstawowych obowiązków gwarantujących właściwy poziom bezpieczeństwa. Przez wiele lat proces weryfikacji stanu trzeźwości pracowników był w praktyce problematyczny – z uwagi na brak bezpośrednich regulacji na gruncie prawa pracy. Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zawiera uregulowania dopuszczające możliwość przeprowadzania badania trzeźwości z poziomu zakładu pracy.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy a regulacja pracy zdalnej wykonywanej z zagranicy
  Uchwalona 1 grudnia 2022 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw reguluje pracę zdalną. Jednak nadal nie znajdziemy w Kodeksie pracy odniesienia do pracy zdalnej wykonywanej poza terenem Polski. Jakie wobec tego przepisy należy stosować? Czy praca zdalna (workation) wykonywana z zagranicy jest bezpieczna dla pracodawców?
 • Jak wdrożyć nowe zasady pracy zdalnej – wskazówki dla pracodawcy
  Już niebawem nowe reguły pracy zdalnej zastąpią te wprowadzone na czas pandemii tzw. ustawą antycovidową. Ponieważ będą się różnić od dotychczasowych, warto się z nimi zaznajomić przed ich wdrożeniem w zakładzie pracy, tak by móc płynnie przejść z covidowego polecenia pracy zdalnej do pracy zdalnej na nowych zasadach. W tym artykule podpowiadamy, jak należy się przygotować i o czym pamiętać.
 • Zerwanie związku wypadku z pracą a prawo do odszkodowania
  Zdaniem Sądu Najwyższego przerwanie związku czasowego i funkcjonalnego z wykonywaną pracą uniemożliwia zakwalifikowanie podróży jako czynności wykonywanej w związku z pracą. W tej sytuacji pracownikowi nie należy się jednorazowe odszkodowanie finansowane z ubezpieczenia wypadkowego. Kiedy związek z pracą zostaje zerwany?
 • Stanowisko pracy elektromechanika samochodowego – jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego
  Ocena ryzyka zawodowego to nic innego jak regularne monitorowanie wszelkich aspektów pracy. Działania te mają na celu identyfikację zagrożeń, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy, i określenie sposobów ich eliminacji lub – jeżeli to niemożliwe – sposobów ich ograniczenia. W tym artykule przedstawiamy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego pracownika serwisu pojazdów: elektromechanika samochodowego. Materiał opracowano na podstawie metody RISK SCORE.
 • Działania inwestycyjne na rzecz bezpieczeństwa pracy – jak zaplanować budżet bhp
  Wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie ryzyka wypadku i poprawa bezpieczeństwa pracy to główne cele działań inwestycyjnych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa pracy. Mogą one dotyczyć nowoczesnych rozwiązań technicznych, wyposażenia stosowanego w procesie technologicznym firmy oraz innych obszarów wymagających usprawnień w zakresie bezpieczeństwa. W tym artykule znajdziesz przykłady rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w procesach będących źródłem wysokiego ryzyka.
 • Statystyczna karta wypadku – jak ją prawidłowo sporządzić
  Statystyczna karta wypadku to bardzo ważny dokument, niezbędny w celu określenia kierunków działalności profilaktycznej w skali firmy, regionu i państwa. Oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określenia kierunków i zadań w zakresie działań profilaktycznych w zakładzie pracy, regionie (województwie), jak również w skali całego kraju, dokonywane są między innymi w oparciu o dane dotyczące liczb i wskaźników oraz przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy. Dlatego ważne jest, by prawidłowo sporządzić statystyczną kartę wypadku. W tym artykule znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.
 • Czy instrukcja bhp może mieć formę e-dokumentu
  Czy instrukcja bhp musi być w formie papierowej, czy można ją umieścić w intranecie zakładowym, jeżeli stanowisko pracy wyposażone jest w komputer?
 • Obniżenie minimalnej temperatury a pomieszczenia do ogrzania się
  Czy dopuszczalne jest obniżenie temperatury dopuszczalnej w pomieszczeniu pracy poniżej 14oC i zrekompensowanie tego faktu możliwością schronienia się w pomieszczeniu do ogrzania się? Czy to pozwoli zapewnić komfort cieplny pracownikom?
 • Wcześniejsze badania profilaktyczne na wniosek pracownika
  Pracownik administracyjno-biurowy napisał wniosek do dyrektora o skierowanie na wcześniejsze badania profilaktyczne z powodu pogorszenia wzroku. Ostatnie orzeczenie ważne jest jeszcze rok. Czy dyrektor powinien wyrazić zgodę? A jeżeli tak, to jakie skierowanie wypisać (na kontrolne czy na okresowe badania)?
 • Jak oznakować „miejsce dla kierowcy” w magazynie
  W magazynie rozładunkiem i załadunkiem zajmuje się pracownik magazynu, korzystając w tym celu z wózka widłowego. Kierowca natomiast podczas załadunku/rozładunku przebywa w oznaczonym miejscu przy rampie w magazynie. Czy istnieje przepis stanowiący wprost o tym, że takie miejsce oprócz oznaczenia „miejsce dla kierowcy” powinno być dodatkowo zabezpieczone/wygrodzone np. metalową barierką?
 • Wypadek przy pracy zgłoszony z opóźnieniem – co ze sprawozdaniem
  Pracownica zgłosiła wypadek trzy miesiące po zdarzeniu (zdarzenie w zeszłym roku kalendarzowym). Czy ten wypadek będzie liczony do wypadków z 2022 roku czy 2023 roku tak jak data zgłoszenia? IWA została już wysłana z informacją o liczbie wypadków, teraz kolej na GUS. Co więc z tymi sprawozdaniami?

BHP w firmie - cały wykaz