• Temat numeru: Nakładanie kar porządkowych w związku z naruszeniem przepisów bhp w praktyce
  Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy w sposób bezpieczny zarówno dla niego samego, jak i współpracowników. Tym samym przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w procesach pracy to podstawowy obowiązek pracowniczy. W przeciwnym wypadku pracodawca może – a często nawet powinien, uruchomić procedurę w sprawie nałożenia kary porządkowej. Mimo że kwestie dotyczące odpowiedzialności porządkowej są w miarę wyczerpująco uregulowane w przepisach Kodeksu pracy, pracodawcy mają problem z właściwym ich stosowaniem.
 • Czy śmierć podczas jubileuszowych zawodów sportowych można uznać za wypadek przy pracy
  Śmierć pracownika nastąpiła w wyniku wypadku, do którego doszło podczas jubileuszowych zawodów sportowych. Czy wypadek w takich okolicznościach ma związek z pracą, a co za tym idzie, czy bliscy zmarłego pracownika mają prawo ubiegać się o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy? Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii.
 • O czym pamiętać podczas instruktażu stanowiskowego hakowego – sygnalisty
  Wykonując pracę w sposób niezgodny z instrukcjami, w szczególności nie przestrzegając zasad dotyczących doboru zawiesi, prawidłowego ich mocowania, jednoznacznego wyznaczenia trasy przemieszczania ładunku i dopilnowania, aby nikt nie przebywał na trasie przemieszczanego ładunku – może powodować bardzo poważne zagrożenia skutkujące urazami ciała, ze śmiertelnymi włącznie. Dlatego tak istotny jest prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy. Pozwoli on uzyskać pracownikowi niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. To podczas instruktażu pracownik powinien dowiedzieć się, jakie czynniki środowiska pracy występują w miejscu jego pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także jak postępować w razie wypadku, awarii lub innej nietypowej sytuacji. Wskazówki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego hakowego – sygnalisty znajdziesz w tym artykule.
 • Próbna ewakuacja także w czasie epidemii – jak ją przeprowadzić
  Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele lub zarządcy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanych do kategorii zagrożeniu ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), mają obowiązek przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie), ćwiczenia takie należy organizować co najmniej raz na rok, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Jaki jest cel próbnej ewakuacji i jak ją prawidłowo zorganizować? Czy w czasie epidemii warunki ewakuacji należy zmienić?
 • Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem elektrycznym
  W jaki sposób przeprowadzić pierwszą pomoc poszkodowanemu porażonemu prądem elektrycznym? Jaka powinna być kolejność podejmowanych działań? Sprawdź wskazówki.
 • Oświetlenie na stanowisku pracy w hali montażu – jakie wymagania
  W hali montażu pracodawca ma zamiar wymienić oświetlenie na stanowisku montażu optymalizerek (maszyn do drewna wykonujących poprzeczne cięcie materiału na wyrzynki o określonej długości z wyeliminowaniem wad materiałowych) . Jakie należy spełnić wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska pracy?
 • Pracownika podejrzanego o chorobę zakaźną nie można wysłać na badania bez jego zgody
  Pracownicy zauważyli, że jeden z ich współpracowników posiada objawy choroby. Ma to być świerzb. Boją się z nim pracować. Możemy go wysłać na badania kontrolne, ale jak to opisać na skierowaniu? Jak mamy postąpić w takiej sytuacji?
 • Analiza stanu bhp w czasie epidemii – co powinna zawierać
  Raz na rok powinna być sporządzana analiza warunków pracy. Czy w związku ze stanem epidemicznym w analizie należy wspomnieć o procedurach, środkach ochrony indywidualnej, zabezpieczeniu płynów do dezynfekcji? Co powinno się znaleźć dodatkowo w takiej analizie w związku z epidemią?
 • Zakażenie na terenie zakładu pracy – czy pracownik ma prawo do odszkodowania
  Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której do zakażenia pracownika (lub innej osoby) koronawirusem dochodzi na terenie zakładu pracy. Czy w takim przypadku zakład pracy może odpowiadać prawnie w związku z zakażeniem danej osoby na jego terenie? Jeżeli tak, to pod jakimi warunkami? Co zrobić, aby uniknąć roszczeń ze strony pracowników? Jakie działania warto podjąć w tym zakresie?
 • Wątpliwości dotyczące składu zespołu powypadkowego
  Kto w spółce z o.o. może (powinien) wejść w skład zespołu powypadkowego. Dotychczas był to specjalista ds. bhp i przedstawiciel pracowników. Wypadkowi uległ przedstawiciel pracowników. Kto może go zastąpić? Czy może to być jeden ze współwłaścicieli spółki, tzw. dyrektor zarządzający czy inny pracownik spółki?
 • Jak obniżyć ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas
  Podczas wykonania pomiaru hałasu i drgania w sprawozdaniu został przekroczony poziom dopuszczalny dB 8h pracy dla pracowników (obsługa walca i innych maszyn) w firmie zajmującej się budową dróg. Jakie czynności należy wykonać, żeby zminimalizować ryzyko zawodowe?
 • Jak udzielać pierwszej pomocy w czasie COVID-19
  Szybkie i prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Pojawienie się koronawirusa nie spowodowało, że wypadki przy pracy przestały się zdarzać. Pojawiły się za to wątpliwości, jak udzielać pierwszej pomocy, aby w jak największym stopniu chronić siebie i poszkodowanego przed COVID-19?
 • Koronawirus u pracownika – postępowanie pracodawcy krok po kroku
  Mimo że od wielu miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa i wielu pracodawców zetknęło już z przypadkami zakażenia wśród swoich pracowników, to nadal problematyczne jest postępowanie w przypadku wykrycia takiego zakażenia w zakładzie pracy. Wiele wątpliwości budzi to, jakie działania należy podjąć, w jakiej kolejności, które służby należy powiadomić – aby podejmowanymi działaniami nie naruszać wciąż zmieniających się i często nieprecyzyjnych przepisów. Jeżeli chcesz mieć pewność, że podejmujesz prawidłowe czynności w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, zapoznaj się z poniższą instrukcją, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez procedurę postępowania.
 • Generator ozonowania – instrukcja bhp czy procedura postępowania
  Czy w przypadku wprowadzenia w zakładzie pracy generatora ozonu należy opracować instrukcję bhp generatora ozonu, czy też procedurę ozonowania? A może zalecane jest opracowanie obu tych dokumentów? Jak powinna wyglądać i co należałoby ująć w instrukcji stanowiskowej bhp?
 • Izolacja domowa i praca zdalna – zmiany w przepisach
  Kwestia pracy zdalnej pracowników, którzy przebywają w obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, od jakiegoś czasu wzbudzała wątpliwości, szczególnie pracodawców. Brak jednoznacznych regulacji powodował chaos w organizacji pracy. Wielu pracodawców zastanawiało się, czy np. pracownik, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, lecz przechodzi chorobę bezobjawowo, może wykonywać pracę zdalną. Dylematy pracodawców, a także wątpliwości wielu ekspertów w tym zakresie rozstrzyga nowa ustawa.

BHP w firmie - cały wykaz