• Jakość nowego rozdania (1)
 • Ma być bardziej bezpiecznie (3)
 • Skuteczny sposób na problemy z dylatacjami (7)
  Stosowane obecnie powszechne rozwiązania często nie uwzględniają lub marginalizują problem płynnej i bezpiecznej pracy w strefach szczelin dylatacyjnych. Wpływ na ich stan ma wiele czynników, jednak efektem końcowym zawsze są wykruszenia krawędzi dylatacyjnych, pęknięcia, a często miejscowe zniszczenia posadzki. Szczególnie szybko widać to w miejscach obłożonych ciężkim lub intensywnym ruchem czy też tam, gdzie mamy skrajne temperatury lub kontakt z agresywnym środowiskiem. Nieraz są to cyklicznie powracające, uciążliwe i bardzo kosztowne problemy.
 • Lider dobrych praktyk bezpieczeństwa pracy (9)
  Miniony rok wyjątkowo doświadczył wszystkie służby zaangażowane w procesy bezpieczeństwa pracy, pandemia wymusiła diametralne zmiany w organizacji pracy. Bezpieczeństwo nabrało zupełnie innego wymiaru i znaczenia dla procesów składowania, magazynowania i dystrybucji towarów.
 • Procedury przeciwdziałają zagrożeniom naszej floty (11)
  W dobie obecnej sytuacji ogólnoświatowej i narodowej pandemii ba rdzo ciężko jest przygotować i przeprowadzić jakikolwiek konkurs w szczególności związany z magazynem i bezpieczeństwem pracy.
 • Odpowiednia paleta gwarancją bezpieczeństwa i opłacalności rozwiązań magazynowych (13)
  Każdy z nas zetknął się z paletami – konstrukcjami z reguły drewnianymi – na których leżą towary. Choć często nie przywiązuje się do nich wagi, mają one ogromne znaczenie dla prawidłowego i ekonomicznego funkcjonowania sprzętu magazynowego.
 • Na rynku brakuje operatorów wózków widłowych (16)
  Od początku pandemii rynek e-commerce w Polsce rośnie w siłę, a wraz z nim branża logistyczna. Rozwój e-handlu wpłynął na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w obszarze magazynowania i transportu wewnętrznego. Najbardziej poszukiwanymi pracownikami są w tej chwili operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego oraz magazynierzy.
 • Niepokój i lęk wpływają na efektywność pracy w czasie pandemii (18)
  W 2019 r. co drugi pracownik skarżył się na wpływ stresu na efektywność pracy, a w 2020 r. co trzeci. Jednocześnie od czasu wybuchu pandemii więcej osób zaczęło doświadczać uczucia niepokoju, lęku (33%), zaburzeń nastroju (31%) oraz zaburzeń lub braku snu (26%). Pandemia koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu 2020 roku, naruszyła dotychczasowy model organizacji pracy, a przez to przeorganizowała listę czynników wpływających na jej efektywność oraz nasiliła niektóre towarzyszące jej schorzenia.
 • Autorski program szkoleniowy dla managerów operacji magazynowych (20)
  Ponad 150 managerów liniowych: Szefów Ekip, Zmiany i Linii bierze udział w rozpoczętym właśnie półrocznym cyklu szkoleń pt. „Strefa Lidera”, organizowanym przez FM Logistic w Polsce. Projekt ma na celu rozwój kompetencji z zakresu przywództwa, zarządzania personelem, ale też wzmocnienie umiejętności operacyjnych kadry zarządzającej aktywnościami magazynowymi. FM Logistic jest jedną z niewielu firm logistycznych, które kierują pracowników tego szczebla na szkolenia liderskie.
 • Okrągła rocznica palety UIC EUR (21)
  Znormalizowany nośnik transportowy EUR, stanowiący integralną część międzynarodowych systemów logistycznych i dystrybucji towarów, w maju br. będzie obchodzić 60-lecie istnienia. Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) w 1961 roku podjął inicjatywę w sprawie stosowania „znormalizowanej i wymienialnej palety” w ramach organizacji kolejowych, a 11 maja podpisano porozumienie. Na ten dzień datuje się powstanie Europejskiego Poolu Paletowego (EEP), w którym użytkowania palety UIC EUR jest zorganizowane i zarządzane przez autoryzowane podmioty.
 • Paleta w automatycznych rozwiązaniach Magazynowych (23)
  Obecny rozwój technologii magazynowej skierowany jest w stronę automatyzacji procesów zgodnie z trendem Industry 4.0. automatyzacja wchodzi coraz odważniej do magazynu, biorąc na siebie transport, składowanie i kompletacje różnych nośników, w tym palet z towarem. Aby automatyzacja przyniosła wymierne korzyści, sam system musi być nie tylko niezawodny, ale również w pełni dostosowany do przenoszenia palet z ładunkiem.
 • Pełna automatyzacja vs. Pracownicy wyposażeni w technologie (26)
  Polska utrzymuje się w czołówce krajów europejskich pod względem popytu oraz ilości oddanej powierzchni, a oczekiwania wobec rozwoju branży w 2021 roku są duże.
 • Rynek wózków widłowych po epidemii (29)
  Po związanym z epidemią spowolnieniu dynamiki wzrostu w 2020 r. analitycy przewidują, że rok 2021 może przynieść odbicie na globalnym rynku wózków widłowych. W parze ze zmianami ilościowymi będzie szła dalsza popularyzacja nowoczesnych technologii.
 • Ochronne obuwie robocze (31)
 • W grupie siła (33)
 • Trendy w bezpieczeństwie pracy magazynowej 2021 (37)
  Choć w pewnej mierze nauczyliśmy się już funkcjonować w pandemii, doświadczenia z COVID-19 mogą okazać się katalizatorem trwałych zmian w obszarze bezpieczeństwa w logistyce. Jakie trendy są widoczne na początku 2021 roku?
 • Nowy system bezpieczeństwa cofania wózka (40)
  STILL Polska wprowadza jako opcję wyposażenia system Reversing Warning Plus zapobiegający kolizjom dzięki wykrywaniu pieszych w pobliżu wózków widłowych i ostrzegający o niebezpieczeństwie operatora oraz osoby w otoczeniu pojazdu.
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące technologii RFID (41)
 • Nowy wymiar zautomatyzowania magazynów (43)
  Pierwsze pojazdy typu ABV, które w sposób bezobsługowy transportowały gotowe wyroby lub komponenty produkcyjne w zakładach przemysłowych, powstały ponad pół wieku temu. W ciągu ostatnich kilku lat pojawił się także udoskonalony rodzaj wewnętrznego systemu logistycznego oparty o AMR, czyli autonomiczne roboty mobilne.

Bezpieczny Magazyn - cały wykaz