• Wyjątkowy czas (1)
 • Raport: Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020 (3)
  W związku z pandemią koronawirusa prawie połowa pracodawców spodziewa się wstrzymania inwestycji, a co czwarty pracownik – redukcji wynagrodzeń.
 • Pozytywny wpływ pandemii (6)
  Jesteśmy w trakcie drugiej fali pandemii koronawirusa, firmy opanowały zalecenia władz dotyczące zachowania dystansu i kontroli epidemicznej. Główny Urząd statystyczny podał dane za pierwsze półrocze – czasu, kiedy stawały światowe gospodarki, w tym nasza, ucząc się funkcjonować w nowej rzeczywistości.
 • Technologia kluczem do bezpieczeństwa pracowników (8)
  Optymalizacja czasu na określone czynności oraz dbałość o zdrowie pracowników – w tym celu Nagel-Group sprawdziła przebieg 580 tras aż 37 pracowników w 48 obszarach magazynu, co dało aż 3,3 miliardy zebranych danych. Unikalny pilotażowy projekt przyniósł ważnie wnioski. Jakie?
 • Europaleta – cechy jakości (12)
  Lata doświadczeń i przemyśleń, podparte wiedzą i doświadczeniem w transporcie kolejowym przyniosły osiągnięcie, o którego wartości z przyzwyczajenia już zapominamy. W roku 1961 powstał Otwarty Europejski Pool Paletowy. Obecność europalet na rynku stała się standardem i mimo, że są one z nami już niemal 60 lat, jest niezmienna pomimo „zaawansowanego wieku”. Idea uniwersalnego, a przy tym ekologicznego nośnika ładunku, już wtedy podbiła rynek. A dziś? Dzisiaj jest nadal numerem „1”!
 • Zawsze proponujemy rozwiązania optymalne (17)
 • Wymagania dla posadzki w magazynie wysokiego składowania (21)
  Nowoczesny magazyn wysokiego składowania musi być bezpieczny i funkcjonalny. Powinien być zaprojektowany tak, aby przepływ materiału i operacje logistyczne wykonywano efektywnie i bez zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Ważne w tym kontekście są nie tylko systemy składowania wysokiej jakości, znaczenie ma także jakość posadzki.
 • Branżowa norma FEM dla posadzek w magazynie (25)
  Decyzje o zbudowaniu magazynu zapadają dziś często tylko w gabinetach inwestorów. Projektuje się magazyn bez rozeznania, do czego i komu ma on ostatecznie służyć. W konsekwencji powstają przestrzenie magazynowe mało wydajne, bo zabudowa i składowany towar klienta nie współgrają z budynkiem. Źle dobrane regały i nieodpowiednie maszyny doprowadzają do groźnych usterek, przede wszystkim do defektów podłóg magazynowych. Organizacja FEM już w 2018 roku opublikowała normę branżową dla posadzek, zwracając przy tym uwagę na wiele istotnych kwestii. Kto dziś w Polsce stosuje te zalecenia?
 • Metoda precyzyjnej identyfikacji uszkodzeń posadzki (28)
  Z posadzkami przemysłowymi, które miały spełniać najwyższe wymagania dotyczące płaskości, zetknąłem się kilka lat temu. Podczas obsługi geodezyjnej hali kierownik prac zwrócił się do mnie o pomoc przy wykonaniu posadzki przemysłowej. Ekipa miała bowiem kłopot z utrzymaniem jakości mimo dobrego sprzętu i wielu lat doświadczenia. Chodziło o przygotowanie posadzki, która spełniać będzie normy VDMA, DIN 15185, DIN 18202, TR 34 bez szlifowania.
 • Technologia wykonania posadzki bezspoinowej w magazynie logistycznym (31)
  Jednym z krytycznych elementów w każdym obiekcie przemysłowym lub magazynowym jest posadzka. Jej nośność, trwałość i równość powierzchni decydują o prawidłowym przebiegu i ciągłości eksploatacji obiektu, a konieczność ewentualnych napraw może okazać się bardzo uciążliwa i kosztowna.
 • Magazyn wysokiego składowania (39)
  Zagadnienie budowy i późniejszego użytkowania magazynów jest bardzo rozległe, zależy też od wielu czynników i punktów widzenia zainteresowanych stron. Przyjrzyjmy się uważnie tej złożonej materii, omówmy najważniejsze kwestie i przedstawmy wnioski.
 • Przykłady obowiązków PRSES (45)
  Treść artykułu jest oparta na postanowieniach zawartych w normie PN-EN 15635:2010. Postanowienia wynikają z dobrej praktyki stosowanej w przedsiębiorstwach w Europie Zachodniej z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pracy. Aspekt bezpieczeństwa w magazynie jest bardzo ważny, bo np. według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2020 r. w Polsce w wypadkach przy pracy w transporcie i magazynowaniu zostały poszkodowane 2042 osoby, w tym 12 osób śmiertelnie, 4 osoby ciężko, a 2026 osób z innym skutkiem.
 • Tysięczny wózek widłowy Jungeheinrich ETV 216i (48)

Bezpieczny Magazyn - cały wykaz