• Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła w oparciu o paliwa biogazowe - agregaty kogeneracyjne (CHP)
  Zasada działania Podstawowy system kogeneracyjny składa się z silnika, układu zabezpieczeń, rozdzielnicy, napędów pomocniczych oraz automatycznej instalacji uzupełniania oleju. Silnik tłokowy zasilany biogazem posadowiony jest na wspólnym wale z prądnicą synchroniczną - praca tych właśnie urządzeń umożliwia produkcję energii elektrycznej i cieplnej, którą można wykorzystać we własnej firmie lub sprzedać do sieci. Na skutek spalania biogazu w silniku powstaje ciepło, które częściowo jest odbierane przez układ wymienników ciepła, natomiast część wypromieniowana zostaje z korpusu silnika do atmosfery. Ciepło przez układ wodny (90/70°C), zintegrowany z modułem CHP, odprowadzane jest do zewnętrznej instalacji i wykorzystywane może być do ogrzewania lub procesu technologicznego. Urządzenia kogeneracyjne mogą pracować 24 godziny/dobę przez cały rok. Wysoka sprawność agregatów CHP (ok. 90%) może zapewniać wymierne korzyści ekonomiczne, zwrot ok. 25% kosztów urządzenia rocznie, przez 10 lat. W zależności od wymagań użytkownika, moduły CHP mogą być montowane wewnątrz hali lub kontenerowe, które wyposażone są w obudowy dźwiękochłonne, tłumiki hałasu, szafę sterowania nadrzędnego, umożliwiającą sterowanie pracą urządzenia, synchronizację z siecią energetyczną, monitorowanie i wizualizację parametrów pracy systemu CHP. Podstawą doboru modułu kogeneracyjnego są odpowiednio zbilansowane potrzeby energetyczne (ciepło i prąd). Optymalnym rozwiązaniem jest, gdy wyprodukowana energia zostaje w całości wykorzystana na potrzeby energetyczne firmy, która to urządzenie eksploatuje…
 • Jest deska, jest sęk
  Pamiętacie tę frazę z kabaretu "Dudek"? "Jest las, są drzewa, się ścina, się rżnie. Jest deska, jest sęk." Można ją traktować dosłownie i metaforycznie. Nie ujmuje to jednak w niczym powagi kolejnych decyzji Narodów Zjednoczonych, uznających lasy za najwyższe dobro ludzkości. Hasło: "Forests for people" - lasy dla ludzi, ma ugruntować to przekonanie, wesprzeć skutecznie bitwę o zieleń. Drzewo inspiruje, uczy, osłania. Lasy są najbardziej zróżnicowanym biologicznie ekosystemem lądowym - domem dla większości zwierząt, roślin i owadów. I, co oczywiste, dają oddech miliardom ludzi. Ucieleśniają to, co w naszym życiu dobre i silne. Wie o tym najlepiej jedna czwarta ludzkości uzależniona wprost od lasu…
 • Rolnictwo miejskie: potrzeby, nadzieje i realia upraw w środowisku zurbanizowanym
  W poprzednich częściach cyklu omówiono szanse na rozwój rolnictwa miejskiego przede wszystkim w kontekstach gospodarczym i społecznym. W niniejszym artykule poruszone będą głównie aspekty planistyczne i zarządcze. Relacje miasta i stref podmiejskich. W miastach skutecznie planowanych istnieją czytelne granice między strefami miejską i podmiejską. W takich warunkach łatwiej można usystematyzować typologię upraw odpowiednich dla poszczególnych stref miasta i właściwie sprofilować je pod kątem kluczowych korzyści - gospodarczych, środowiskowych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych itd. Inaczej jest w miastach w kryzysie, takich jak wspominane wcześniej Hawana albo Detroit. Wskutek zapaści gospodarczej i dekapitalizacji zabudowy, pojawia się tam znaczna podaż działek w śródmieściach…
 • Analiza potrzeb wodnych na przykładzie plantacji drzew kauczukowych w Bongo (Wybrzeże Kości Słoniowej)
  Martwica floemu drzewa kauczukowego jest chorobą pnia, objawiająca się przez zmianę tkanek floemu, w których znajdują się tkanki przewodzące lateks. Nawet w przypadku bardzo poważnych ataków choroby, kambium i ksylem pozostają funkcjonalne. Biorąc pod uwagę ciągły przyrost komórek w kambium, warstwa niefunkcjonalnych (dotkniętych martwicą koloru brunatnego) komórek produkujących lateks jest wypychana na zewnątrz. Choroba ta dotyka głównie dorosłe drzewa, z których pobiera się lateks… W niniejszej pracy analizowano transfer wody w plantacjach drzew kauczukowych, biorąc pod uwagę glebę, pień drzewa kauczukowego i atmosferę jako fizyczną jedność, w którym procesy wpływające na obieg wody są współzależne. Mierzono potencjał wody i odporność na przepływ strumienia transpiracyjnego przez korzenie, sektor pnia na węźle przeszczepu, pień i liście na drzewach kauczukowych zdrowych i drzewach z martwicą floemu.
 • Przyroda największym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu
  Zmiany klimatu to zdaniem wielu największe wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. Pod koniec 2017 roku w artykule pt. World Scientists; Warning to Humanity: A Second Notice, podpisanym przez ponad 15 tys. przedstawicieli świata nauki ze 184 krajów, autorzy przestrzegali, że wkrótce może być za późno. W lipcu 2018 roku bardzo mocny głos dotarł z Watykanu, gdzie odbyło się sympozjum, mające wesprzeć m.in. COP24 w Katowicach. Kardynał Peter Turkson podczas otwarcia stwierdził, że nasza planeta "znajduje się na granicy bezprecedensowej, globalnej katastrofy".

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz