• Nasza tarcza antyinflacyjna
  Nie ma co ukrywać, w ostatnich miesiącach coraz częściej łapiemy się za głowy i portfele przy każdej kolejnej wizycie w sklepie. Podwyżki cen i inflacja robią swoje. W związku z tym ATEST postanowił nie podnosić ceny dwóch z trzech wersji prenumeraty (de facto – ze względu na inflację – jest to więc obniżka cen). Cena trzeciej wersji prenumeraty (papierowej) wzrasta nieznacznie.
 • Czarne łabędzie w bhp
  Bezpośrednią motywacją do zaangażowania tych przepięknych ptaków do rozważań na temat bezpieczeństwa pracy była lektura książki Nassima Nicholasa Taleba* „Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem”. Jest to świetnie napisana rozprawa filozoficzna o podejściu do ryzyka i prawdopodobieństwa w naszym życiu. Autor skupia się na ekonomii i procesach gospodarczych w kontekście reguł dziś rządzących w tych dziedzinach i konsekwencjach skrajnie mało prawdopodobnych zdarzeń. Zafascynowała mnie jednakże sama koncepcja „czarnego łabędzia” i niemalże od razu skojarzyła mi się z naszym podejściem do ryzyka, w szczególności do prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków ciężkich i tych najgorszych – śmiertelnych.
 • Polska wersja normy dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania transformatorów, dławików i zasilaczy
  Polski Komitet Normalizacyjny 1 lutego 2022 roku opublikował polską wersję normy PN-EN IEC 61558- 1:2019-10 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń. Część 1: Wymagania ogólne i badania. Dokument liczy 186 stron, jest zharmonizowany z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, wprowadza EN IEC 61558-1:2019 i zastępuje PN-EN 61558-1:2009 (wersja polska) oraz PN-EN 61558 1:2009/A1:2009 (wersja angielska).
 • Nowe przepisy bhp i prawa pracy
  113. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (DzU poz. 1836). Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2022 r. 114. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz U poz. 1858). Data wejścia w życie: 17 września 2022 r.
 • Często spotykane błędy projektowe związane z bhp i ergonomią (cz. 1)
  W zakres działania służby bhp wchodzi kilka zadań związanych planowaniem, projektowaniem i odbiorami nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów w zakładach pracy. Projektanci i wykonawcy najczęściej orientują się w przepisach techniczno-budowlanych, ale niejednokrotnie behapowiec musi ich przekonać do zaznajomienia się i zastosowania także przepisów bhp i zasad ergonomii. Powszechną bolączką behapowców jest pomijanie ich przy realizacji kluczowych zadań służby bhp1, związanych z tworzeniem lub modernizacją stanowisk pracy. Dotyczy to w szczególności udziału służby bhp „w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, przy tworzeniu założeń dotyczących nowych inwestycji i modernizacji zakładu pracy” – przez co nie mogą oni na tym kluczowym etapie dokonać „przedstawiania propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 • Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz. 36)
  W tej części autor kontynuuje problematykę poważnych awarii. Poprzednią, trzydziestą piątą część cyklu zamieściliśmy w ATEŚCIE 10/2022. Poważne awarie – cd. Prowadzący ZDR jest obowiązany do opracowania raportu o bezpieczeństwie. Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że: · prowadzący ZDR jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii przemysłowych; · zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa; · zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne do zapobieżenia im; · zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazynów, urządzeń, z wyłączeniem środków transportu, i infrastruktury związanej z działaniem mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii.
 • Wypadki
  Woj. małopolskie: Na terenie budowy praktykant stojąc na podeście rusztowania ustawionego przy elewacji budynku wykonywał prace związane z ocieplaniem ściany. W czasie wykonywania zadania spadł z wysokości około 6 m na przylegający do rusztowania teren. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała.
 • Pracodawcę-elektryka prąd również (czasami) tyka...
  Do wypadku śmiertelnego doszło na terenie nowo budowanego osiedla domów wielorodzinnych, tzw. apartamentowców. Poszkodowany został właściciel i jednocześnie jedyny kierownik kilkunastoosobowej firmy wykonującej na placu budowy wszelkie prace instalacyjne elektroenergetyczne. Miał ponad dwudziestoletni staż zawodowy, kwalifikacje energetyczne G1 zarówno w zakresie eksploatacji (E), jak również dozoru (D) oraz szkolenie w zakresie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
 • MILWAUKEE® poszerza gamę rękawic ochronnych
  Aż 70% pracowników, którzy doświadczyli urazów dłoni w miejscu pracy, miało na sobie nieodpowiedni model rękawic ochronnych. MILWAUKEE® w trosce o bezpieczeństwo profesjonalistów rozszerza swoją ofertę odzieży ochronnej o rękawice odporne na przecięcia, w tym także o podwyższonej widzialności oraz rękawice zimowe.
 • Spokojny sen pracodawcy
  „Spokojny sen pracodawcy zapewnia szkolenie bhp pracowników z Ukrainy w języku ukraińskim” – to hasło kampanii społecznej fundacji ipomocni.pl, skierowanej do pracodawców zatrudniających uchodźców. Z kampanią można było się zetknąć we wrześniu na ulicach Krakowa (nośnikami hasła były miejskie autobusy) oraz w mediach społecznościowych.
 • Bhp w nowoczesnym ośrodku badawczym
  3 czerwca 2022 r. uczestnicy 13. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy wzięli udział w merytorycznej wycieczce do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.
 • Kodowanie w bhp
  Wspólnie z firmą TAM (www.tam.com.pl) proponujemy Państwu rozrywki umysłowe. Zgodnie z dewizą, że należy bawić ucząc nasze zadania dadzą nie tylko chwilę wytchnienia, ale i umożliwią przypomnienie sobie wiedzy branżowej. W tym miesiącu oferujemy zabawę z kodowaniem.
 • Ustalanie przyczyny wypadku przy pracy przez sąd
  Przyczyną sprawczą zdarzenia może być każdy czynnik zewnętrzny (tzn. niewynikający z wewnętrznych właściwości człowieka) zdolny w istniejących warunkach wywołać szkodliwe skutki. W takim znaczeniu przyczyną zewnętrzną zdarzenia może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, ale także praca i czynności samego poszkodowanego (np. wpadnięcie do dziury w rusztowaniu). Niewątpliwie porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy wykonywanej w wysokiej temperaturze i wilgotności stanowiło zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2019 r., II PK 57/18)
 • Programy wspierające bezpieczeństwo
  Tak, wszyscy to znamy – promowanie i edukacja w jednym, a przy tym świetna zabawa. Konkurs bhp – kojarzy mi się tylko i wyłącznie źle. Grywalizacja, testy o zasadach bhp, napisz wierszyk o bezpieczeństwie, rozwiąż krzyżówkę, narysuj plakat promujący bezpieczeństwo, ułóż hasło – ludzie, przecież nie jesteśmy dziećmi! Dlaczego przyjęło się, że o tak ważnym zagadnieniu można mówić albo z tanim dramatyzmem, albo na wesoło? Tak, też organizowałam konkursy. Tak, też szukałam inspiracji, wymyślałam hasła i puszczałam filmy. Tak, tylko że to wszystko nie działało, a przede wszystkim – strasznie mnie irytowało.
 • Pracownicy szczególnie podatni na zagrożenia stwarzane przez substancje niebezpieczne (1)
  Przywołany arkusz informacyjny zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków prawnych i dobrych praktyk w odniesieniu do pracowników podatnych na zagrożenia, którzy mogą być narażeni na działanie substancji niebezpiecznych w pracy. Ważne jest, aby ocena ryzyka oraz środki zapobiegawcze uwzględniały grupy pracowników o określonych potrzebach, którzy mogą być szczególnie narażeni. Arkusz informacyjny podsumowuje obowiązki prawne pracodawców i dokonuje analizy poszczególnych grup, czyli nowych lub młodych pracowników, pracowników migrujących lub tymczasowych, pracowników ze schorzeniami, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników płci żeńskiej. Co pracodawcy mogą zrobić, aby zapewnić ochronę tych grup pracowników przed szkodami spowodowanymi narażeniem na substancje niebezpieczne?
 • Sztuczna inteligencja pomaga w bhp
  Chcielibyśmy zastanowić się nad możliwościami, jakie daje w bhp nowoczesna technologia, zwłaszcza zaawansowane narzędzia informatyczne i sztuczna inteligencja. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są coraz częściej w różnych gałęziach gospodarki. Pomagają też znacząco w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0 i „smart manufacturing”. Dodatkowo wspierają zastosowanie zintegrowanych systemów pracujących z użyciem dużych zbiorów danych, które w czasie rzeczywistym reagują na zmienne warunki w fabrykach. Pomagają tym samym np. utrzymywać maszyny w optymalnym stanie i alarmować z wyprzedzeniem o zbliżającej się awarii, przewidywać zapotrzebowanie na materiały czy sprawować nadzór nad jakością produktów. Czy tego typu wsparcie sztuczna inteligencja może zapewnić także w obszarze bhp?
 • Służba bhp 4.0
  8–9 września 2022 r. odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”, zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i ludzie: pracownicy, pracodawcy i służba bhp. O tych zagadnieniach dyskutowano podczas forum – prezentowano problemy i sposoby ich rozwiązania. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.
 • Bezpieczeństwo i potrzeby pracowników w ich środowiskach pracy
  Współczesne bhp musi pracować nad „starymi” problemami (np. pracą na wysokości, zatrudnianiem młodych pracowników), a także brać pod uwagę gwałtownie zmieniający się świat pracy: większe zatrudnienie kobiet, imigrantów, starszych pracowników, więcej chorób przewlekłych i schorzeń psychicznych, nowe technologie, rosnące wymagania pracy, zagrożenia psychospołeczne, zawirowania ekonomiczne i polityczne.
 • Maszyny do naprawy obuwia
  Nasze listy kontrolne umożliwiają sprawdzenie, czy konkretna maszyna bądź grupa maszyn spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach. Stanowią też narzędzie do oceny ryzyka zawodowego przy obsłudze tych maszyn; mogą służyć jako źródło informacji do instrukcji bhp. Czytelnicy wykorzystują je na różne sposoby; również do szkolenia przyszłych operatorów maszyn. Kolejna lista dotyczy maszyn do naprawy obuwia. Spis opublikowanych dotychczas list czytelnicy znajdą na stronie internetowej www.atest.com.pl w zakładce „Maszyny – lista kontrolna” (ramka „Cykle tematyczne”).

ATEST - ochrona pracy - cały wykaz