• Temat numeru: Opłata środowiskowa okiem eksperta
  Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko, to powinieneś w terminie do 31 marca ponieść opłatę środowiskową do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
 • Zmiany prawne
  • Zmiany w ochronie środowiska dla gmin w nowym roku
   Modyfikacje przepisów obejmują nie tylko przedsiębiorców, ale także jednostki samorządu terytorialnego. Na które zmiany samorządy powinny zwrócić uwagę?
  • Modyfikacje obowiązku informacyjnego w zakresie taryf
   Pojawiło się nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jakie przepisy weszły w życia od stycznia 2023 roku?
  • Określone wymagania jakościowe dla wodoru
   Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru. Jakie są te nowe wymagania?
  • Wpisy do kart urządzeń w rejestrze CRO
   Pytanie: Jeżeli urządzenie chłodnicze wypełnione R410A w ilości 15,5 kg = 32,36 tEqCO2 ma dwa obiegi chłodnicze, a karta urządzenia jest jedna, to czy należy ją zamknąć i otworzyć dwie nowe karty urządzenia? Jeżeli urządzenie chłodnicze wypełnione R410A w ilości 2,5 kg = 5,22 tEqCO2 ma dwa obiegi chłodnicze, to czy takie urządzenie podlega pod wpis do CRO?
  • Kto jest wprowadzającym sprzęt i produkty
   Pytanie: Chcemy kupić z UE oraz poza nią używane maszyny do produkcji (giętarki, prasy, piły), które są zasilane energią elektryczną i w których są olej hydrauliczny i smary. Firma kupuje również za granicą podzespoły do maszyn produkcyjnych. Czy jesteśmy wprowadzającym sprzęt elektryczny i produkty (oleje i smary) na rynek?
  • Postępowanie ze s strużynami bezchromowymi w Polsce i Niemczech
   Pytanie: Zajmujemy się dogarbowaniem skór. W wyniku obróbki strugania powstają odpady strużyn bezchromowych klasyfikowanych jako odpad 04 01 99. W Niemczech są one uznawane za skóry ‒ czy możemy sprzedawać strużyny jako towar? Jeżeli chcielibyśmy sprzedać strużyny do Niemiec, to zgodnie z procedurą wysyłania za granicę odpadu na załączniku VII?
  • Pytania w zakresie sprawozdawczości odpadowej
   Pytanie:  1. Mamy decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów (proces R5 i R12). Czy w sprawozdaniu w dziale XII mamy uwzględnić tylko odpady przyjęte do zbierania, czy również te, które odebraliśmy i od razu przekazaliśmy do przetworzenia? Jakie tabele w dziale XIII powinniśmy uzupełnić? 2. Czy w dziale XI „odpady powstałe poza instalacjami” trzeba podać te odpady, dla których nie mamy obowiązku prowadzenia ewidencji, gdyż jest ich zbyt mało? 3. W jakim zakresie oczyszczalnia ścieków składa sprawozdanie o odpadach?
  • Kompendium wiedzy o kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych – część II
   W ostatnim numerze Aktualności ochrony środowiska pisaliśmy o kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych. Poniżej znajdziesz drugą część tego artykułu.
  • Opłata produktowa – jak i kiedy ją wyliczać
   Opłata produktowa stanowi konsekwencję nieosiągnięcia przez wprowadzającego opony, oleje i smary wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych. Jak ją wyliczać?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz