• Odra i inne polskie rzeki w kontekście odprowadzania ścieków
  Inspiracją do powstania tego numeru specjalnego była katastrofa ekologiczna związana z zanieczyszczeniem Odry. Czy stan polskich wód jest tak zły?
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania ściekami
  Swoje obowiązki w zakresie oczyszczania wód mają również właściciele nieruchomości. Jakie?
 • Rola gmin w procesie czystości wód
  Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami bądź wspólnych ze związkiem metropolitalnym stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty.
 • Za co odpowiadają opróżniający zbiorniki bezodpływowe
  Swoje obowiązki mają również podmioty, które odpowiadają za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 • Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące gospodarowania ściekami
  Wymagania prawne dotyczące ścieków i nielegalnego ich odprowadzania są zawarte także w ustawie Prawo ochrony środowiska. Na które zapisy tej ustawy powinieneś zwrócić szczególną uwagę?
 • Na jakie substancje musisz szczególnie uważać
  Istnieją pewne grupy substancji, które mogą być szczególnie szkodliwe dla wód. Sprawdź, czy masz do czynienia z którąś z nich.
 • Korzystanie z wód, które nie jest powszechne i zwykłe
  Wody Polskie, WIOŚ, starostowie i gminy (w tym straż miejska) prowadzą kontrole w całej Polsce w związku z zanieczyszczeniem Odry. Do tej pory wykryto dużą liczbę urządzeń wodnych, które nie miały uregulowanego stanu formalnoprawnego, znaleziono setki nielegalnych wylotów oraz ustalono, że wiele zakładów nie ma pozwoleń wodnoprawnych. Jakie przepisy zostały złamane?
 • Zasady zwykłego korzystania z wód w Polsce
  Obowiązujące prawo pozwala każdemu na korzystanie z wód publicznych, jednak w ściśle określonym zakresie. Jakich zasad musisz przestrzegać?
 • Odprowadzasz ścieki? Sprawdź, czy przestrzegasz wszystkich obowiązków
  Jedną z usług wodnych jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. O czym musisz pamiętać, jeżeli korzystasz z tej usługi?
 • Kto ma prawo do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarowania ściekami
  Marszałek, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie swoich właściwości. Jak to dokładnie wygląda?
 • Kary, które grożą Ci bezpośrednio za nieprawidłowe gospodarowanie wodami
  Nieprawidłowe gospodarowanie wodami, w tym wprowadzane do nich ścieków niezgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi surowymi karami. Jakimi? O tym w artykule.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz