• Temat numeru: Energetyka jądrowa w Polsce – kiedy stanie się to realne
  Rzeczywistą zmianą miksu energetycznego Polski ma być budowa elektrowni jądrowej, która będzie służyć nie tylko przemysłowi, ale również gospodarstwom domowym. Nowe przepisy w tym zakresie mają wejść w życie do końca 2022 roku.
 • Zmiany w ewidencji OZE dla samorządów
  Pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy akcyzowej w której zostanie poruszona m.in. kwestia uproszczeń w ewidencji OZE dla samorządów. W ustawie zostaną również brak zawarte tematy dotyczące akcyzy na auta hybrydowe do 2029 roku. Projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale bieżącego roku.
 • Zanieczyszczenie Odry a kwestie kontroli nad ściekami
  Od końca lipca obserwowano pomór ryb w Odrze m.in na odcinku od Oławy w dół. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało prawie 300 próbek z 29 punktów pomiarowych. W konsekwencji ostatnich wydarzeń władze postanowiły przyjrzeć się problemowi ścieków i ich nielegalnego odprowadzania.
 • Zmiany w przepisach o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
  Projekt z 5 sierpnia 2022 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian w obrębie tych przepisów. Jakie zmiany są w nim zaproponowane?
 • Czy odpady zawierające ropę naftową są objęte SENT
  Pytanie: Czy odpad o kodzie 16 07 08* (odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty) powinien być zgłaszany do SENT? Zgłaszane muszą być odpady olejowe, jednak niedawno spotkałam się ze stwierdzeniem, że transport tego odpadu musi również odbyć się na podstawie zgłoszenia w SENT. Jaka jest prawda?
 • Konieczność rejestracji w BDO przez wytwórcę produktów z plexi
  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą, która obejmuje wytwarzanie produktów z plexi (ulotniki, gabloty itp.). Po cięciu plexi zostają skrawki (odpady). Czy muszę rejestrować się w BDO?
 • Zapomniałeś o kontroli urządzenia? Sprawdź, czy czeka Cię kara
  Pytanie: Firma w 2021 roku nie wykonała kontroli szczelności urządzenia chłodniczego. Co należy zrobić w takiej sytuacji, aby uniknąć kar?
 • Wytwórca odpadów z odmulania instalacji
  Pytanie: Instalacja ma ujęcie zatokowe do poboru wody powierzchniowej na cele przemysłowe. Cyklicznie konieczne jest przeprowadzanie odmulania tak, aby zachować możliwość poboru wody. Materiał (generalnie piasek), który jest wybierany z dna zatoki, trafia do zbiornika osadczego, gdzie jest odsączany. Czyszczenie zbiornika jest zlecane firmie zewnętrznej. Czy w takim przypadku prowadzący instalację jest wytwarzającym odpady powstałe w wyniku odmulania – jeśli tak, jaki powinien być kod odpadu?
 • Zasady wyliczania emisji dla rozpuszczalników wykorzystywanych do badań laboratoryjnych
  Pytanie: Jak policzyć emisje z substancji (rozpuszczalników - np. aceton, heksan, metanol, toluen, chloroform) wykorzystywanych do badań laboratoryjnych (branża badawczo-rozwojowa)? Czy jest to możliwe bez wykonania badań pomiarów emisji do środowiska? Dodam, że wykorzystywane ilości tych substancji są duże, a liczenie na podstawie kart charakterystyki i przyjmowanie 100% emisji powoduje naliczanie ogromnych kosztów.
 • W jaki sposób powinieneś postępować w przypadku zagrożenia inwazyjnymi gatunkami obcymi
  Pytanie: Prowadzimy firmę i w pobliżu naszego terenu na nieruchomości, która należy do gminy (albo osoby prywatnej, ale jej nie znamy) rośnie Barszcz Sosnowskiego, który stwarza zagrożenie dla naszych pracowników i rozprzestrzenia się na nasz teren. W jaki sposób możemy z nim walczyć – gdzie to zgłosić?
 • Ulga inwestycyjna dla instalacji fotowoltaicznych w rolnictwie
  Kwestie energetyczne w kontekście problemów z dostępnością surowców budzą obecnie duże zainteresowanie. Można upatrywać w tym szansy do rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE). Jednym z sektorów, w którym wykorzystanie tych źródeł systematycznie rośnie jest rolnictwo. Rolnicy korzystający z OZE mogą czerpać profity z proekologicznych narzędzi wynikających z przepisów podatkowych.
 • Niebezpieczne dla linii energetycznych gałęzie – do kogo zwrócić się po pomoc
  Podmioty często skarżą się na sytuacje w których linie energetyczne są zasłaniane przez potężne gałęzie, co może powodować duże niebezpieczeństwo dla sieci, ale również ludzi. Sytuacje te są na tyle problematyczne, że dostawcy energii nie chcą usuwać tego rodzaju zagrożeń, odsyłając do jednostek samorządu terytorialnego, które także unikają odpowiedzialności. Co zrobić w takiej sytuacji?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz