• Temat numeru: Opłaty za usługi wodne w pigułce
    Obowiązek opłat za usługi wodne nie dotyczy wszystkich wymienionych w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo wodne (dalej: PW) usług wodnych. Wprost dotyczy on tylko poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej na terenie miast.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz