Aktualności BHP - Substancje niebezpieczne 2022/66

  • Praca z substancjami chemicznymi: rozpuszczalniki, kleje termotopliwe, zmywacze
    • Pytanie: Jaka powinna być procedura i jakie warunki muszą być spełnione, jeżeli firma planuje wprowadzić stanowiska, na których będą wykorzystywane różnego rodzaju substancje chemiczne. Kogo należy powiadomić, jakie zgody lub pozwolenia trzeba uzyskać? Praca będzie wykonywana z zastosowaniem między innymi rozpuszczalników i farb nakładanych na mokro, środków do odtłuszczania i zmywania powierzchni (aceton i zmywacz do hamulców), klejów termotopliwych i zmywaczy do tych klejów w procesie łączenia tworzywa z aluminium.
    • Odpowiedź: Przed wprowadzeniem substancji i/lub mieszanin chemicznych należy odwołać się do rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

Aktualności BHP - cały wykaz