Aktualności BHP 2022/195 (05-06)

 •  Nowości
  • Kolejne zmiany w polskim Ładzie już od 1 lipca 2022 r. (3)
   Ministerstwo Finansów przedstawiło aktualną wersję projektu zmian podatkowych, które mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Po konsultacjach społecznych zdecydowano m.in. o korzystniejszym zastosowaniu ulgi dla seniorów, odstąpieniu od nałożenia na płatników dodatkowych obowiązków oraz przesunięciu mechanizmu udzielenia kwoty wolnej pomiędzy płatników na 2023 rok.
  • Nowe obowiązki pracodawcy w związku z obroną Ojczyzny (4)
   Ustawa o obronie Ojczyzny weszła w życie pod koniec kwietnia. Wprowadziła ochronę przed zwolnieniem z pracy przyszłego żołnierza, a także małżonka żołnierza. Poza tym pracodawca może się ubiegać o refundację kosztów w razie konieczności zatrudnienia nowego pracownika w zastępstwie za rezerwistę. Jakie jeszcze zmiany wprowadzają nowe przepisy?
  • Rurociągi przesyłowe z materiałami niebezpiecznymi – zmiana przepisów (6)
   Rurociągi przesyłowe stanowią rodzaj urządzeń technicznych, które powinny mieć ustalone warunki techniczne dozoru technicznego. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, działając z upoważnienia ustawowego, opracowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. Jakie zmiany zaproponowano?
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  • Bezpieczeństwo pod kontrolą monitoringu wizyjnego (8)
   Podstawową przesłanką warunkującą możliwość wprowadzenia monitoringu terenu zakładu pracy oraz terenu wokół zakładu pracy jest bezpieczeństwo pracowników. W sytuacji gdy monitoring nie jest działaniem niezbędnym, a został jedynie zainstalowany na wszelki wypadek, to jak najbardziej będzie mógł być zakwestionowany przez inspektora pracy w czasie kontroli.
 • Służba BHP
  • Niezwłoczne wstrzymanie maszyny lub urządzenia – 5 – uprawnienie służby bhp (10)
   Katalog uprawnień pracowników służby bhp jest znacznie szczuplejszy niż katalog obowiązków. Do uprawnień zalicza się możliwość niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób. W praktyce to uprawnienie jest jednak obowiązkiem prawnym. Dlaczego?
 • Temat numeru
  • Sezonowe obowiązki pracodawcy w okresie letnim (12)
   Zbliża się sezon letni. Dla każdego pracodawcy to kilka dodatkowych obowiązków. W prawidłowo funkcjonującym zakładzie pracy nie wymagają one wielkich nakładów czy zmian organizacyjnych. Niemniej jednak wymagają przeglądu poszczególnych elementów mających wpływ na pracowników, w tym właściwej wentylacji i klimatyzacji oraz odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy. Bardzo ważny jest też obowiązek zapewnienia zimnych napojów i ochrony przed nasłonecznieniem w pracy w terenie.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kiedy wymienić obuwie robocze (17)
   Zgłaszanie uwag przez pracowników podczas używania przydzielonego obuwia roboczego może być wystarczającym powodem do podjęcia decyzji o wymianie obuwia. Lekarz medycyny nie wypowie się na temat obuwia, bo nie jest specjalistą w tym zakresie. Chyba że obuwie powoduje u pracowników urazy stóp.
  • Jakie są wymagania dla podestu w kontenerze (17)
  • Jak przewozić ładunek o wadze 1440 kg (18)
   Niedopuszczalne jest przewożenia formy ważącej 1440 kg za pomocą ręcznego wózka paletowego, niezależnie od liczby mężczyzn, którzy transportują ten ładunek.
  • Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe dla każdego nauczyciela (18)
   Wszyscy nauczyciele, a nawet wszyscy pracownicy szkoły powinni zostać objęci szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Warunki pracy
  • Hulajnogi elektryczne w zakładzie pracy (19)
   Coraz częściej w zakładach pracy wykorzystywane są elektryczne hulajnogi. Jest to środek transportu prosty w obsłudze i znacznie skracający czas przemieszczania się pracownika z miejsca do miejsca. Ale jak uregulować w zakładzie pracy korzystanie z takiej hulajnogi? Do jakich przepisów można się tutaj odnieść? Czy pracownika należy wyposażyć w hełm ochronny lub inne środki ochronne?
  • System udzielania pierwszej pomocy – praca zmianowa oraz w godzinach nadliczbowych (20)
   Szczególnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki to nie wszystko – ich obsługa powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Co w sytuacji gdy praca jest organizowana w trybie zmianowym lub gdy zakład funkcjonuje wyłącznie w ramach 8 godzin, a trzeba wykonać pracę nadliczbową?
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy uzupełniać zaległe szkolenia pracownikowi na wypowiedzeniu (22)
   Gdy w aktach osobowych pracownika nie ma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp, można spróbować odtworzyć ten dokument (duplikat), jeśli pracownik służby bhp prowadził rejestr pracowników przeszkolonych, w którym odnotowano, że szkolenie tego pracownika się odbyło. W przeciwnym razie nie ma możliwości odtworzenia nieodbytego podczas zatrudnienia szkolenia wstępnego bhp. nie praktykuje się szkolenia wstępnego u pracowników wcześniej zatrudnionych w zakładzie.
 • Wypadki przy pracy
  • Niezgłoszenie się do lekarza po wypadku lekkim (23)
   W czasie pracy często dochodzi do wypadków lekkich. Czasem można nawet powiedzieć błahych, które pracownik lekceważy. Zgłasza jedynie bezpośredniemu przełożonemu, ale nie chce się udać do lekarza. Co powinien zrobić wtedy pracodawca? Czy decyzja pracownika zamyka sprawę?
 • Plakat
  • Jak wezwać pomoc w przypadku pożaru (24)

Aktualności BHP - cały wykaz