Aktualności BHP - Substancje niebezpieczne 2022/65

  • Wątpliwości dotyczące pyłów drewna
    Pytanie: Pracodawca prowadzi działalność tartaczną obróbki drewna. Ponieważ od 2020 roku wszystkie pyły drewna wrzucono do jednego katalogu jako rakotwórcze, proszę wyjaśnić, jak należy teraz się wywiązywać z obowiązków wynikających z przepisów.

Aktualności BHP - cały wykaz