Aktualności BHP - wydanie specjalne 2022/64 (03)

 • Procedury bhp w podmiotach
  • Procedura sposobu postępowania na terenie placówki medycznej z substancjami, preparatami i materiałami niebezpiecznymi (3)
  • Procedura wymiany butli z gazami medycznymi (5)
  • Procedura zapobiegająca przypadkom zranienia personelu medycznego i pomocniczego (7)
  • Procedura postępowania z narzędziami chirurgicznymi (8)
  • Procedura postępowania z narzędziami obrotowymi w gabinecie stomatologicznym (9)
  • Procedura postępowania po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym (10)
  • Procedura profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników służby zdrowia (11)
  • Procedura dotycząca przygotowania, podawania i przechowywania leków cytostatycznych (13)
  • Procedura postpowania ze środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w podmiotach leczniczych (14)
  • Procedura bhp w pralniach szpitalnych, kuchniach szpitalnych, oczyszczalni ścieków (16)

Aktualności BHP - cały wykaz