• Nowości
  • Substancje rakotwórcze w miejscu pracy - sprawdź limity (1, 2)
  • Co zmieni nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany (1. 3)
 • Temat numeru
  • Jak skutecznie ograniczać ryzyko zawodowe (8-9)
 • Ergonomia
  • Kontrola ergonomicznych warunków pracy na stanowisku kucharza (4)
  • Czy stary wózek widłowy można dostosować do obecnych wymogów bezpieczeństwa (5)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego przy produkcji zniczy (6)
  • Ocena ryzyka dla zatrudnionego wykonującego dodatkowe zadania na umowie zlecenia (7)
  • Lista kontrolna "Podstawowa" (15, 16)
 • Zasady bhp
  • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność jeśli pracownik naruszył zasady bhp (10)
  • Kary porządkowe za nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp (11)
 • Wypadki przy pracy
  • Czy odszkodowanie za wypadek przy pracy na podstawie orzeczenia zagranicznego sądu podlega opodatkowaniu PIT (13)