• Nowości
  • Raport PIP dotyczący stanu bhp w placówkach medycznych (1, 3)
  • Lepsze warunki na egzaminach dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (1, 2)
  • Kontrowersje wokół zmiany przepisów bhp eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych drogowych i budowlanych (4)
 • Temat numeru
  • Kontrola bhp w zakładzie gastronomicznym (8-9)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak STILL Polska obniża ryzyko wypadku (5)
  • Ocena ryzyka pracownika wykonującego dodatkowe zadania na umowie-zleceniu (15)
  • Lista kontrolna prawidłowej organizacji pracy przy robotach ziemnych (16)
 • Wypadki przy pracy
  • Czy wypadek podczas wykonywania czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca jest wypadkiem przy pracy (6)
  • Czy ustalenia protokołu powypadkowego wiążą sąd (10)
  • Brak adnotacji o widocznych urazach w dokumentacji medycznej a uznanie zdarzenia za wypadek (11)
 • Warunki pracy
  • Wymagania z Polskich Norm dla odzieży roboczej (12)
  • Jak prawidłowo prowadzić karty ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (13)
  • Czy pracodawca musi zapewnić wkładki zalecone przez lekarza (13)
 • Służba bhp
  • Konsekwencje wobec pracownika służby bhp nieobecnego podczas kontroli PIS (14)
  • Staż pracy w służbie bhp a wykonywanie czynności na rzecz innego podmiotu niż pracodawca jest wypadkiem przy pracy (14)