• Nowości
  • Karty charakterystyki będą krótsze (2)
  • Skrót najnowszych zmian w prawie (3)
  • Nowe przepisy dotyczące badań lekarskich maszynistów (4)
  • Działania na rzecz poprawy zdrowia pracowników (5)
  • Wyniki kontroli PIP w zakresie bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych (6)
  • Tydzień bezpieczeństwa na polskich budowach (7)
  • Najlepsi w zakresie zarządzania stresem w pracy (7)
 • Temat numeru
  • Zagrożenia na stanowisku kosmetyczki (8-11)
 • Orzecznictwo Sądowe
  • Odpowiedzialność za bhp w firmie (12)
  • Brak decyzji o chorobie zawodowej nie zwalnia ZUS z orzekania o rencie (13)
 • Praktyczne odpowiedzi BHP
  • Nowe skierowanie na badania lekarskie a informacje o warunkach pracy (14)
  • Przepuklina jest urazem w rozumieniu ustawy wypadkowej (14)
  • Zmiana normy w zakresie znaków bezpieczeństwa a wymiana znaków w firmie (15)
  • Pracownik może dokonać zgłoszenia wypadku nawet po upływie dłuższego czasu od zdarzenia (15)
  • Zadania pracownika służby bhp związane z użytkowaniem maszyn (16)