Aktualności BHP 2015/02

 • Nowości
  • Jednolity tekst rozporządzenia o urządzeniach do napełniania zbiorników (2)
  • Szykują się zmiany we wzorze statystycznej karty wypadku przy pracy (3)
  • Nowe wymagania ppoż. dla oddziałów przedszkolnych w szkołach (4)
  • procesy o odszkodowania za wypadki przy pracy wpływają na poprawę stanu bhp w Polsce (5)
  • Minister pracy określi zasady bhp dla instalacji ziębniczych (6)
 • Temat Numeru
  • Nie sama pracy, ale warunki, w jakich się ona odbywa, są powodem urazów i chorób oczu (8-9)
 • Orzecznictwo Sądowe
  • Ustalenia protokołu powypadkowego nie są wiążące dla sądu (10)
  • Przerwanie drogi z przyczyn życiowo uzasadnionych (11)
 • Hałas
  • Redukcja hałasu w firmie zmniejsza liczbę wypadków przy pracy i urazów o ok. 10% na każdy dB (12)
 • Maszyny
  • Lista kontrolna w zakresie spełnienia minimalnych wymagań bhp dla maszyn (13)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Umiejętności alpinistyczne uzupełnieniem w czasie szkoleń przy pracach na wysokości (14)
  • Praca powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia musi być wykonywana przez co najmniej 2 osoby (14)
  • Otrzymanie odzieży i obuwia roboczego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (15)
  • Bhp przy narażeniu na działanie ozonu (16)
  • Rejestracja "prawie wypadków" jest opłacalna (26)