Operator koparko-ładowarki

 • Przyjaciel przy pracy 2011/05 (część 1)
 • Przyjaciel przy pracy 2011/06 (część 2)
  • Metoda: PHA
  • Zagrożenia:
   • Biologiczne:
    bakterie beztlenowe z drugiej grupy zagrożenia (głównie laseczka tężca i laseczka zgorzeli gazowej).
   • Fizyczne, chemiczne i psychofizyczne:
    powierzchnie, na których możliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie), różnica poziomów (upadek na niższy poziom), obciążenie fizyczne - statyczne i dynamiczne (przeciążenie układu kostno-stawowego), przemieszczające się maszyny (przygniecenie operatora przez koparkę), obrywanie się zwałów ziemi (zasypanie operatora przez osuwające się zwały ziemi), drgania mechaniczne (wibracje), hałas, prąd elektryczny (kontakt z energią elektryczną), pożar i wybuch, zmienne warunki atmosferyczne i działanie sił przyrody, ruchome elementy maszyn i urządzeń (pochwycenie lub uderzenie przez elementy będące w ruchu), ruchome i stałe obiekty (wypadek drogowy lub kolejowy), obciążenie emocjonalne (stres).