Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2010/01-03

 • Nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznane po raz dwudziesty (2)
 • Kongres Bezpieczeństwa i higieny pracy (3)
 • Przepisy wybrane z Dz. U. nr 161-226 (7)
 • Odpłatność za dokumenty medyczne (8)
 • Encyklika "Centesimus annus" Jana Pawła II podstawą "Norm etyczności pracy" (10)
 • Ósma nowelizacja Kodeksu pracy w 2009 roku (11)
 • Nowe wymagania zasadnicze dotyczące maszyn obowiązują od 29 grudnia 2009 r. (12)
 • Obowiązek sporządzenia i prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane pracy w "szczególnych warunkach" lub o "szczególnym charakterze" (13)
 • Rada Ochrony Pracy przyjęła program działania PIP na 2010 r. (16)
 • Automatyczne przyłbice spawalnicze "Speedglas" firmy 3M (19)
 • Wnioski legislacyjne efektem kampanii PIP "Absurdy prawa" (20)
 • "Edukacja bhp dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" (21)
 • Słowniczek inspektora B HP: P (1 cz.) (23)