Służba Pracownicza 2010/11

 • Pomoc i integracja społeczna
  • Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym (1)
 • Zatrudnienie
  • Szkolenia - to się opłaca (3)
  • Kilka rad dla migrujących za pracą (7)
 • Prawo pracy
  • O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych - w kodeksie pracy (9)
  • Jednorazowość odprawy emerytalno-rentowej (16)
  • Urlop na żądanie (17)
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Delegowanie pracowników w nowych przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (21)
  • Należności z ubezpieczenia w różnych etapach choroby (27)
 • Niepełnosprawność
  • Niepełnosprawny z psem (33)
 • Unia Europejska
  • Ceny lat stabilizacji (36)
 • Lektury
  • Powrót "robola"? (32)