Zapobieganie wcześniejszej niezdolności do pracy - założenia merytoryczne

Joanna Bugajska, Teresa Makowiec-Dąbrowska, Maria Konarska, CIOP-PIB, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-7373-043-4

 1. Wprowadzenie (5)
 2. Zmiany demograficzne populacji pracujących w Polsce (8)
 3. Zmiany zachodzące wraz z wiekiem w organizmie człowieka i wpływające na możliwość wykonywania pracy (15)
 4. Monitorowanie stanu narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy (20)
 5. Wskaźnik zdolności do pracy jako metoda oceny zdolności do pracy (28)
 6. Zawodowe i pozazawodowe determinanty zdolności do pracy starszych pracowników - wyniki badań subiektywnych (32)
  1. Poziom wskaźnika zdolności do pracy a obciążenie zawodowe, pozazawodowe i czynniki indywidualne (36)
  2. Możliwości modyfikacji poziomu zdolności do pracy (41)
  3. Podsumowanie (43)
 7. Kierunki działań podejmowanych w celu zapobiegania niezdolności do pracy (48)
 8. Międzynarodowe uregulowania dotyczące polityki krajowej wobec osób starszych (54)
 9. Piśmiennictwo (56)