Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej

Magdalena Warszewska-Makuch, CIOP-PIB, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7373-170-7

 • Wprowadzenie (5)
 • Czym jest przemoc w miejscu pracy? (6)
 • regulacje prawne dotyczące przemocy w pracy (10)
 • Przemoc wśród pracowników administracji publicznej (12)
 • Czynniki ryzyka przemocy w sektorze administracji publicznej (16)
 • Metody oceny poziomu przemocy i jej ryzyka w miejscu pracy (20)
 • Sposoby przeciwdziałania przemocy w miejscu pracy (25)
  • Działania prewencyjne (25)
  • Sposoby radzenia sobie z zaistniałą sytuacją przemocy (34)
  • Sposoby postępowania po wystąpieniu przemocy (35)
 • Jak przeciwdziałać przemocy zewnętrznej (ze strony klientów/interesantów)? (37)
 • Bibliografia (42)
 • Aneksy (44)