Program stosowania środków ochrony skóry i środków ochrony indywidualnej rąk przez pracowników przemysłu meblowego - Wytyczne

Joanna Kurpiewska, Paulina Chęsy, Katarzyna Majchrzycka, Emilia Irzmańska, Paulina Wójcik; CIOP-PIB, Warszawa, 2015; ISBN 978-83-7373-196-7

 • Wprowadzenie (5)
 • Cel i zakres stosowania wytycznych (6)
 • Dobór środków ochrony rąk z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń w przemyśle meblowym (7)
  • Dobór rękawic ochronnych do zagrożeń na stanowiskach pracy z uwzględnieniem etapów produkcji w przemyśle meblowym (11)
  • Oznakowanie rękawic ochronnych (18)
 • Dobór środków ochrony skóry z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń w przemyśle meblowym (20)
  • Program ochrony skóry (20)
  • Aplikacja środków ochrony skóry (23)
  • Stosowanie środków ochrony skóry na stanowiskach pracy (25)
 • Obowiązki pracodawców związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej (26)
 • Literatura (29)