Prawna Ochrona Pracy (1)

Prawna ochrona pracy - wydanie dziesiąte poprawione, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2017, ISBN: 83-87354-00-7, 83-87354-70-8

 • Cele opracowania (7)
 • Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, umowy międzynarodowe, dyrektywy Unii Europejskiej oraz normy europejskie i międzynarodowe dotyczące pracy (7)
  • Wprowadzenie (7)
  • Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (7)
  • Prawodawstwo Rady Europy (10)
  • Prawodawstwo Unii  Europejskiej (11)
  • Normy europejskie i międzynarodowe (16)
 • Prawna ochrona pracy w Polsce (16)
  • Wprowadzenie (16)
  • Podmioty obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (19)
  • Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (23)
   • Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (23)
   • Pozostałe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (25)
  • Obowiązki osób kierujących pracownikami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (41)
  • Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (42)
  • Nadzór nad warunkami pracy (43)
   • Państwowy nadzór nad warunkami pracy (43)
   • Społeczny nadzór nad warunkami pracy (49)
  • Szczególna ochrona pracy kobiet i młodocianych (51)
   • Szczególna ochrona pracy kobiet (51)
   • Szczególna ochrona pracy młodocianych (63)
  • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać budynki i pomieszczenia pracy oraz ich wyposażenia (67)
   • Źródła wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, którym powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia pracy (67)
   • Wymagania dotyczące budynków i ich usytuowania oraz terenu zakładu pracy (68)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy (71)
   • Opiniowanie projektów nowo budowanych lub przebudowywanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy (80)
   • Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (81)
   • Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych (89)
   • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (105)
  • Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (114)
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy (116)
   • Konsekwencje naruszania przez pracodawców przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (116)
   • Konsekwencje naruszania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (119)
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (120)
   • Wypadek przy pracy (120)
  • Postępowanie w sprawach chorób zawodowych (142)
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (149)
   • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (149)
   • Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (158)
 • Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy (160)
  • Wprowadzenie (160)
  • Ustalanie liczebności służby bhp (160)
  • Podporządkowanie służby bhp (161)
  • Zakres działania służby bhp (161)
  • Uprawnienia służby bhp (163)
  • Kwalifikacje służby bhp (164)
  • Metody pracy służby bhp (165)
 • Słowniczek (171)
 • Bibliografia (174)