Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika


Anna Marszałek, Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa, 2010.
ISBN 978-83-7373-092-2

 1. Ograniczanie dyskomfortu cieplnego osób zatrudnionych w zimnym środowisku (5)
  1. Wprowadzenie (5)
  2. Wskazówki dotyczące ograniczania dyskomfortu cieplnego (6)
   1. Ocena środowiska zimnego (6)
   2. Wartości NDN dla środowiska zimnego (8)
   3. Częstotliwość oceny środowiska zimnego (8)
   4. Wstępne i okresowe badania lekarskie (9)
   5. Odzież ochronna (10)
   6. Ciepłe pomieszczenia (10)
   7. Posiłki profilaktyczne (10)
 2. Uwarunkowania zdrowotne zatrudniania pracowników w zimnym środowisku z uwzględnieniem ich wieku (11)
  1. Wprowadzenie (11)
  2. Reakcje organizmu człowieka na zimne środowisko (11)
  3. Specyfika pracy w zimnym środowisku (14)
  4. Wpływ wieku na reakcje związane z ekspozycją na zimne środowisko (17)
 3. Podsumowanie (22)
 4. Bibliografia (23)
 • Załączniki
  • Załącznik 1: Kwestionariusz medycznej oceny sprawności fizycznej przed ekspozycją na zimne środowisko (zgodnie z normą PN-EN ISO 12894:2002) (26)
  • Załącznik 2: Kwestionariusz do oceny stanu zdrowia osób eksponowanych na zimne środowisko (zgodnie z normą PN-EN 15743:2009) (30)