Pomiary stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów metalowych

Dorota Kondej, Ewa Gawęda, CIOP-PIB, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-7373-097-7

  1. Wprowadzenie (5)
  2. Frakcje pyłów - definicje (6)
  3. Pobieranie próbek powietrza i separacja na frakcje (9)
  4. Materiały metalowe najczęściej poddawane obróbce (11)
  5. Przygotowanie próbek powietrza do oznaczania metali (12)
  6. Normatywy higieniczne (15)
  7. Stężenia metali we frakcjach pyłu emitowanych na stanowiskach obróbki materiałów metalowych - wyniki badań (18)
  8. Podsumowanie (22)
  9. Piśmiennictwo (23)
  •  Załącznik (25)