Pod redakcją Zofii Pawłowskiej, CIOP-PIB, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-7373-052-6

 • Przedmowa (13)
 1. Badanie wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy
  1. Badania statystyczne wypadków przy pracy (17)
  2. Badanie przyczyn i oko.iczności wypadków przy pracy (51)
  3. Badanie i rejestrowanie wydarzeń wypadkowych (81)
  4. Koszty wypadków przy pracy (97)
 2. Profilaktyka wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn (115)
  2. Dobór i stosowanie osłon do maszyn i urządzeń (155)
  3. Elektroniczne urządzenia ochronne w nadzorowaniu stref zagrożenia (167)
  4. Zaburzenia z realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom (183)
  5. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach mechanicznej obróbki drewna (199)
 3. Wpływ czynników środowiska pracy na powstawanie wydarzeń wypadkowych
  1. Zasady zapobiegania wydarzeniom wypadkowym powodowanym niewłaściwym oświetleniem (215)
  2. Zasady i środki zapobiegania wydarzeniom wypadkowym inicjowanym polami elektromagnetycznymi (233)
  3. Zagrożenia elektrostatyczne - przyczyny - zapobieganie (253)
 4. Czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej
  1. Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań w prewencji wypadkowej (279)
  2. Rola doboru zawodowego w prewencji wypadkowej (293)
  3. zastosowanie chronofizjologii w prewencji wydarzeń (311)

 

Komentarze obsługiwane przez CComment