Organizacja Pracy Młodych Matek - Przykłady dobrych praktyk

Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska, CIOP-PIB, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-7373-215-5

  • Wstęp (5)
  • Rozwiązania sprzyjające zatrudnieniu młodych matek - przykłady dobrych praktyk na podstawie literatury (12)
  • Rozwiązania sprzyjające zatrudnieniu młodych matek - przykłady dobrych praktyk na podstawie badań własnych (17)
  • Rozwiązania sprzyjające zatrudnieniu młodych matek niepełnosprawnych - przykłady dobrych praktyk na podstawie badań własnych (22)
  • Podsumowanie (23)
  • Bibliografia (24)
  • Literatura sugerowana (26)