Organizacja Bezpiecznej Pracy

autorzy: dr Stanisław Wieczorek, dr hab. inż. Paweł Żukowski prof. nadzw. WSB-NLU w Nowym Sączu, wydanie I, ISBN 978-83-7394-254-7, 2009 r.

 • Wprowadzenie (5)
 • 1. Rozwój nauki o organizacji pracy (7)
  • 1.1. Pojęcia organizacji i organizowania (7)
  • 1.2. Sterowanie, regulacja, kierowanie, zarządzanie (11)
  • 1.3. Zagadnienia sprawności zarządzania (15)
  • 1.4. Powstawanie nauki o organizacji pracy (21)
  • 1.5. Prekursorzy nauki o organizacji pracy (21)
  • 1.6. Prekursorzy nauki o organizacji pracy (25)
  • 1.7. Inne nauki zajmujące się organizacją pracy (28)
  • 1.8. Szkoły i kierunki w nauce o organizacji i zarządzaniu (32)
  • Literatura (33)
 • 2. Podstawowe zasady organizacji pracy (34)
  • 2.1. Istota i znaczenie zasad organizacji pracy (34)
  • 2.2. Określenie zasady podziału pracy (35)
  • 2.3. Ekonomiczne znaczenie podziału pracy (36)
  • 2.4. Podział pracy w organizacji produkcji (37)
  • 2.5. Współczesne poglądy na zagadnienie podziału pracy (39)
  • 2.6. Określenie zasady harmonii (40)
  • 2.7. Sposoby harmonizacji pracy w procesie produkcji (41)
  • 2.8. Harmonizacja a synchronizacja pracy (44)
  • 2.9. Określenie zasady koncentracji (44)
  • 2.10. Ekonomiczne znaczenie koncentracji (46)
  • 2.11. Formy koncentracji produkcji (46)
  • 2.12. Granice koncentracji (47)
  • 2.13. Określenie zasady optymalizacji pracy (48)
  • 2.14. Zasady organizacji pracy typu szczegółowego (50)
  • Literatura (51)
 • 3. Podstawowe formy organizacji pracy (53)
  • 3.1. pojęcie formy organizacji pracy (53)
  • 3.2. Rodzaje form organizacji pracy (54)
  • 3.3. Rodzaje form organizacji produkcji (58)
  • 3.4. Efekt organizacyjny (60)
  • 3.5. Forma organizacji pracy a typ produkcji przemysłowej (61)
  • 3.6. Produkcja potokowa jako forma organizacji pracy zespołowej (64)
  • Literatura (67)
 • 4. Organizacuja bezpiecznego stanowiska pracy (68)
  • 4.1. Człowiek w procesie pracy (68)
  • 4.2. Ergonomia jako nauka o przystosowaniu pracy do człowieka (89)
  • 4.3. Zasady i postulaty ergonomii (94)
  • 4.4. Stanowisko pracy i zasady jego organizacji (104)
  • 4.5. Diagnostyka warunków pracy podstawą identyfikacji zagrożeń (120)
  • Literatura (123)
 • 5. Podstawowe funkcje, zasady i metody zarządzania (126)
  • 5.1. Funkcje zarządzania (126)
  • 5.2. Zasady zarządzania (134)
  • 5.3. Metody zarządzania (136)
  • Literatura (143)
 • 6. Wdrażanie i integracja systemów zarządzania (144)
  • 6.1. System Zarządzania Jakością (146)
  • 6.2. System zarządzania środowiskowego (162)
  • 6.3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (176)
  • 6.4. Zarządzanie ryzykiem zawodowym (189)
  • 6.5. Sposoby integracji systemów zarządzania (217)
  • Literatura (222)
 • 7. Koszty i korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania (225)
  • 7.1. Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (225)
  • 7.2. Ekonomiczny aspekt zarządzania ryzykiem (227)
  • 7.3. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy (231)
  • Literatura (236)
 • Wykaz tabel (238)
 • Wykaz rysunków (239)