Obciążenie pracą umysłową na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych - Poradnik dla organizatorów pracy i pracowników

Krystyna Zużewicz, Joanna Kamińska, Joanna Bugajska, Maria Konarska; CIOP-PIB, Warszawa, 2014, ISBN 978-83-7373-181-3

 • Wstęp (5)
 • Obciążenie pracą umysłową (6)
 • Kontroler ruchu lotniczego (KRL) i pilot samolotu - przykłady zawodów o dużych wymaganiach percepcyjnych i decyzyjnych (9)
 • Problem zmęczenia i zarządzania zmęczeniem pracą umysłową (12)
  • Jak definiować zmęczenie? (13)
  • Skutki zmęczenia KRL w środowisku operacyjnym (14)
  • Strategie ograniczania zmęczenia (15)
  • Praca w systemie zmianowym a sen i zmęczenie (17)
  • Czy można wiarygodnie ocenić poziom odczuwanego zmęczenia (21)
  • Zmęczenie w kontekście relacji KRL - pilot samolotu (27)
  • Przerwy w pracy na stanowisku (28)
  • Rola światła w poprawie nastroju i poziomu czujności (30)
  • Zarządzanie zmęczeniem (31)
 • Subiektywna ocena obciążenia pracą umysłową (35)
 • Metody fizjologiczne w ocenie obciążenia pracą umysłową (43)
  • Sygnał EKG (44)
  • Okulografia (48)
 • Ocena uciążliwości związanych z warunkami fizycznymi środowiska pracy (51)
 • Podsumowanie (53)
 • Bibliografia (56)