Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR)


Dariusz Kalwasiński, "Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR)"
CIOP-PIB, Warszawa 2012
ISBN 978-83-7373-116-5

  • Wprowadzenie (3)
  • Dane techniczne prezentowanego narzędzia (4)
  • Obsługa narzędzia do interaktywnej symulacji obsługi tokarki (6)
  • Inscenizowane sytuacje wypadkowe (8)
  • Podsumowanie (9)
  • Odbiorcy (10)
  • Minimalne wymagania sprzętowe (11)