Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząsteczki

Wojciech Zatorski, CIOP-PIB, Warszawa, 2014, ISBN 978-83-7373-186-8

 • Wprowadzenie (5)
 • Rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka (8)
 • Ocena zagrożeń chemicznych spowodowanych przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności (11)
  • Ocena ryzyka związanego z narażeniem na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki (11)
  • Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje chemiczne powstałe podczas destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności (18)
 • Podsumowanie (21)
 • Bibliografia (21)
 • Załącznik (23)
  • Wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność wraz z zagrożeniami, które powodują