Narażenie pracowników służb ratunkowych i mundurowych na pola elektromagnetyczne radiotelefonów

Patryk Zradziński, Wiesław Leszko, Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, CIOP-PIB, Warszawa, 2015, ISBN 978-83-7373-190-5

 • Wstęp (5)
 • Pola elektromagnetyczne w środowisku pracy i życia człowieka (7)
 • Systemy i urządzenia profesjonalnej łączności bezprzewodowej (10)
 • Pola elektromagnetyczne przy radiotelefonach stacjonarnych (13)
 • Pola elektromagnetyczne przy radiotelefonach przewoźnych (15)
 • Pola elektromagnetyczne przy radiotelefonach przenośnych (17)
 • Podsumowanie (21)
 • Bibliografia (22)
 • Załącznik 1.
  Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w przepisach polskich i zaleceniach międzynarodowych (24)
 • Załącznik 2.
  Wytyczne do działań profilaktycznych (39)
  • Wytyczne do działań profilaktycznych dotyczące radiotelefonów przewoźnych (30)
  • Wytyczne do działań profilaktycznych dotyczące radiotelefonów przenośnych (31)