Elektromagnetyczne techniki w ochronie zdrowia

Redakcja i opracowanie Andrzej Krawczyk, Agnieszka Duraj, CIOP-PIB, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-7373-013-7

 • Od redaktorów (5)
 • Dane o autorach (8)
 • Rozdział 1 (13)
  Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w detekcji raka gruczołu piersiowego.
 • Rozdział 2 (22)
  Badanie rozkładu pola magnetycznego w inkubatorach.
 • Rozdział 3 (28)
  Ocena efektywności algorytmów detekcji zespołu QRS w dziedzinie czasu w sygnałach elektrokardiograficznych stymulatorowych.
 • Rozdział 4 (39)
  Analiza porównawcza metod detekcji zespołu QRS oparta na sygnałach elektrokardiograficznych bazy MIT-BIH.
 • Rozdział 5 (51)
  Edukacyjny symulator radioterapii.
 • Rozdział 6 (58)
  Czy telefony komórkowe zakłócają pracę wszczepiialnych kardiowerterów defibrylatorów?
  Przegląd literatury.
 • Rozdział 7 (76)
  Czy ograniczenie aktywności kanałów wapniowych może zmniejszyć wpływ ekspozycji w polu elektromagnetycznym o niskiej częstotliwości (50Hz) na aktywność ruchową owadów?
 • Rozdział 8 (83)
  Pomiarowa analiza drgań komory doświadczalnej zawierającej owady pod wpływem zmiennego pola magnetycznego z wykorzystaniem laserowych czujników przemieszczeń.
 • Rozdział 9 (96)
  Materiały nieściśliwe magnetosprężyste jako model tkanek z mikromagnetycznymi cząstkami.
 • Rozdział 10 (110)
  Możliwości ograniczania hałasu wytwarzanego przez transformatory.
 • Rozdział 11 (118)
  Promieniowanie elektromagnetyczne ciała ludzkiego w obszarze podczerwieni.
 • Rozdział 12 (126)
  Niepospolite dzieje rodu Ingardenów.