Adam Pościk, CIOP-PIB, Warszawa 2007

  • Wprowadzenie
  • Zagrożenia podczas uprawiania kajakarstwa
  • Zasady bezpieczeństwa
  • Kamizelki ratunkowe 100N
  • Środki asekuracyjne 50N
  • Kamizelki ratunkowe, środki asekuracyjne - informacje dla klienta
  • Okulary przesiwsłoneczne
  • Filtry przeciwsłoneczne