Serwis Prawno-Pracowniczy 2021/17

 • Temat miesiąca
  • Reforma ubezpieczeń społecznych – na czym polegają zmiany
   Uchwalona przez Sejm 11 sierpnia 2021 r. duża nowelizacja m.in. ustaw: systemowej, emerytalnej, zasiłkowej i wypadkowej wprowadza wiele zmian i doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy, które dotychczas powodowały rozbieżności interpretacyjne. Omawiana nowelizacja m.in. ujednolica zasady podlegania ubezpieczeniom przez wspólników spółek handlowych, a także wprowadza nowe zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami, ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłaty (10)
 • Prawo pracy
  • Miejsce pracy w umowie o pracę – jak je prawidłowo określić (16)
   Miejsce wykonywania pracy przez pracowników może być ustalone punktowo (stacjonarnie), poprzez wskazanie pewnego obszaru geograficznego, na którym pracownik wykonuje pracę, lub poprzez określenie ruchomego (zmiennego) miejsca pracy. Prawidłowe wskazanie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy jest niezbędne dla ustalenia uprawnień pracownika z tytułu podróży służbowych, pozwala też uniknąć konieczności częstych zmian w treści umowy.
 • Wynagrodzenia
  • Zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracownika (24)
   W razie decyzji o sfinansowaniu pracownikowi całości bądź części kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracodawca ma prawo zobowiązać go do pozostawania przez określony czas w zatrudnieniu po ukończeniu dokształcania. W razie niespełnienia tego warunku zakład pracy może wymagać od pracownika proporcjonalnego zwrotu takich kosztów.

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz