Serwis Prawno-Pracowniczy 2018/15

 • Aktualności
  • Zmiany w sposobie ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
  • Nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym
  • Papierowe zaświadczenia lekarskie o absencji chorobowej ważne tylko do 30 listopada 2018 r.
  • Dodatek kontrolerski dla pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
  • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
  • Zmiana właściwości terytorialnej sądów rejonowych orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • Nowe kryteria oceny pracy nauczyciela
 • O tym się mówi
  • Potrącenia z zasiłków – nowe kwoty wolne od 1 lipca 2018 r.
 • Temat miesiąca
  • Jak prawidłowo zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 • Prawo pracy
  • Kiedy wyjazd kierowcy zatrudnionego w urzędzie gminy jest podróżą służbową
  • Jak pracodawca powinien wprowadzić monitoring zakładowy po zmianach przepisów
  • Czy pracownicy w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę na okres próbny
 • Wynagrodzenia
  • Czy białoruski kierowca zatrudniony przez polską firmę i jeżdżący po Białorusi ma prawo do diet z tytułu podróży służbowej
  • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownicy tymczasowej będącej w ciąży
  • Na jakich zasadach można przyznawać pracownikom premie i nagrody
  • Czy możliwe jest dofinansowanie dokształcania nauczyciela pod warunkiem, że pozostanie on w zatrudnieniu
 • ZUS
  • Czy płatnik powinien przechowywać wydruki e-ZLA
  • Czy polski kierowca musi posiadać zaświadczenie A1, jeżeli świadczy pracę na terenie UE
  • Zastępstwo przy wykonywaniu umowy zlecenia – czy na zleceniodawcy ciąży obowiązek składkowy
  • Czy za pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego za przepracowaną dniówkę, na którą lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie
 • Bezpieczna praca
  • Czy w razie wypadku przy pracy koszty dodatkowej opinii lekarskiej ponosi pracodawca
 • Związki zawodowe
  • Czy umowa o pracę wygasa w razie nieprzystąpienia związkowca do pracy po upływie kadencji
 • Z wokandy
  • Pracodawca nie może przed sądem zmienić powodu rozwiązania umowy o pracę
 • Działalność socjalna
  • Czy oprócz świadczenia urlopowego nauczycielowi przysługuje dofinansowanie do wypoczynku
  • W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi niepełnosprawnemu
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Inspektor ochrony danych – warunki powołania
  • Zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • O to pytają kadrowi
  • Kiedy mamy do czynienia z przestojem w pracy
  • Jak korzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko, jeżeli pracownik pracuje po 12 godzin
  • W jakim terminie należy wypłacać premie regulaminowe
  • Czy urlop rodzicielski może być udzielony w dniach
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jakie zmiany w Karcie Nauczyciela wejdą w życie od 1 września 2018 r.
 • Płace i rozliczenia
  • Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy wobec komornika sądowego

Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz